nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Nya tjänsten minskar pappersarbetet

En digitaliserad och mer effektiviserad dokumenthantering. Nu lanserar Tieto en underskriftstjänst som ska göra jobbet lättare.

  • Artikel annons 1

Tjänsten ”Public Document Signing” är fristående men integrerad i e-legitimationen Freja eID. Med lösningen kan företag, myndigheter och organisationer göra lagligt bindande digitala underskrifter – vilket kommer minska mängden administration avsevärt.

– Pappershantering och analoga processer är fortfarande normen vad gäller underskrifter och ofta det som sätter stopp för digitaliseringen av våra kunders affärsprocesser. Elektroniska underskrifter har funnits länge, men av flera skäl är det ännu inte ett utbrett alternativ. För att lyckas med att införa elektroniska underskrifter inom fler organisationer är e-legitimering nyckeln, säger Ulrika Giers, affärsutvecklingschef inom offentlig sektor på Tieto.

Godkänd av staten

Freja eID är Sveriges första mobila e-legitimation för privata och offentliga verksamheter som har fått godkännande av statliga E-legitimationsnämnden. Freja eID kan användas för att identifiera medborgare, vilket möjliggör signering av dokument i enlighet med EU:s nya direktiv (eIDAS). Även användargrupper som idag står utanför befintliga e-legitimationer kan skaffa Freja eID på basnivå, vilket möjliggör ökad digitalisering för grupper som idag endast kan hanteras med pappersbaserade processer.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4