nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Det här är en annons från Interroute

Framtidssäkra din IT-infrastruktur

molntjänster

Hur skapar man en infrastruktur som stödjer dagens digitala arbetssätt där molntjänster och applikationer står i centrum?

Användandet av molntjänster får en allt större plats hos många företag, något som gör infrastrukturen och nätverken kritiska.
Även förmågan att integrera olika driftsalternativ i en och samma plattform blir avgörande i denna utveckling. När verkligheten är den att vissa system driftas lokalt, vissa hos externa leverantörer och andra hos publika molnleverantörer behövs en nätinfrastruktur som sammanfogar dessa och säkerställer god prestanda för slutanvändaren oavsett driftsform.

– Prestandan måste kunna växa i samma takt som molntjänsterna, men eftersom nätet har längre ledtider krävs god framförhållning och skalbara lösningar, konstaterar Interoutes Sverigechef Susanna Reppling.

Susanna Reppling, Sverigechef på Interoute, berättar att en allt vanligare fråga från företag som de möter är hur man skapar en framtidssäkrad IT-infrastruktur som stödjer ett mer digitalt sätt att arbeta i en molnbaserad applikationsdriven verksamhet.
– Detta kräver en infrastruktur som företaget kan växa med de kommande åren, som är dynamisk, säker och möter kraven från både interna och externa kravställare, säger hon.
Interoute äger en global molnplattform, Interoute Virtual Data Centre (VDC), och ett av Europas största och mest avancerade datanätverk som integrerar traditionell infrastruktur med dagens krav på IT. Detta gör det möjligt att erbjuda en nätinfrastruktur med garanterad prestanda, från en och samma leverantör.

Störst tillväxt just nu ser Interoute inom hybridmolnlösningar och det heta området SD-WAN, software-defined WAN. Den senare tekniken används för att säkerställa ett optimalt trafikmönster och maximal prestanda för access till applikationer.

Interoutes SD-WAN-lösning

Nätverksprestanda är en avgörande faktor för användarupplevelsen av molnbaserade tjänster som inte bör förbises, enligt det oberoende molnanalysbolaget Cloud Spectator. 
Lägre fördröjning, högre dataflöde och överföringshastighet ger användarna en bättre upplevelse och kan samtidigt sänka bolags IT-driftskostnader. Därför är det viktigt att säkerställa hur långt fysiskt avstånd företaget har mellan tjänst och användare, samt hur mycket kapacitet som behövs.
– Här är nyckeln att ta höjd för det behov företaget har idag, med möjlighet att skala upp inför det förväntade behovet inom 18-36 månader. Prestandan måste kunna växa i samma takt som molntjänsterna, men eftersom nätet har längre ledtider krävs god framförhållning och skalbara lösningar, konstaterar Susanna Reppling.

Företag behöver dessutom ta hänsyn till säkerhetspolicys och efterlevnad av regulatoriska krav, vilket inte blir mindre viktigt när dataskyddslagen GDPR införs i maj nästa år. Strategin måste ha sitt ursprung i verksamhetens behov och tillföra affärsvärde. Även om IT i många fall äger ansvaret för den löpande driften är det viktigt att verksamheten tar ägarskap för att de tjänster man lanserar används fullt ut och ger önskat resultat.
– Ju längre ett företag har kommit med att digitalisera och modernisera sin verksamhet desto viktigare är det att designen av nätverket och infrastrukturen inkluderas tidigt i genomförandet av en molnstrategi, säger Susanna Reppling.
Hon betonar också att det är nödvändigt att skapa en dynamisk IT-miljö byggd på en plattform med ett gemensamt gränssnitt för säkerhet och managering så att man får flexibilitet i vilka molntjänster bolaget kommer att använda.

Nyheter

  • Annons 4