nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Det här är en annons från Teknologiskt Institut

Det agila arbetssättet står i stark kontrast till den traditionella vattenfallsmetoden

Konferenser om nytänk som kan öka lönsamheten

systemutveckling

Agil Systemutveckling och User Experience är två mycket aktuella områden som Teknologisk Institut arrangerar konferenser om i november.

Den 15-16 november genomförs konferensen Agil Systemutveckling.

– Där kommer vi att gå på djupet om hur man kan utvecklas som en agil ledare. Vi tar också upp frågan om hur en lyckad transformation till agilt arbetssätt genomförs. Vad man ska tänka på och vilka fallgropar det finns i den processen, säger Dennis Bergman, agil coach vid företaget Agiltec. 

– Tyvärr ligger Sverige långt efter många andra länder när det gäller agilt arbete. Alltför ofta är det bara tomma ord som används för att stärka varumärket, säger Daniel Bergman.

Han var med redan 2002 när Ericsson började arbeta agilt. På den tiden var det främst utvecklingsteamen som gjorde det.

– Numera finns insikten om att hela organisationen måste arbeta så, från de högsta beslutsfattarna till de som arbetar med HR-frågor, berättar Dennis Bergman.

Konferensen om Agil Systemutveckling 

Alltför många tomma ord

Han konstaterar att det finns en hel del svenska företag som säger sig arbeta agilt.

– Tyvärr ligger Sverige långt efter många andra länder inom detta område. Alltför ofta är det bara tomma ord som används för att stärka varumärket, säger Daniel Bergman.

Det agila arbetssättet står i stark kontrast till den traditionella vattenfallsmetoden där man planerar och låser innehållet i ett tidigt skede och förväntas leverera enligt den fastslagna planen.

– Problemet är att ofta visar det sig att kund och leverantör har olika bild av vad som är överenskommet och det blir problem vid leverans. Dessutom har kundens behov ändrats under projektets gång och skiljer sig från det man kom överens om från början vilket ger en missnöjd kund som resultat, menar Dennis Bergman.

Kundernas förväntningar har ökat

Den 29-30 november är det dags för konferensen User Experience. Under ledning av Andreas Olsson, som till vardags är UX-designer vid företaget Tobii diskuterar deltagarna tillsammans med erfarna UX-experter kring hur man med olika metoder och verktyg på bästa sätt skapar användarupplevelsen av en produkt. 

– Ett dåligt gränssnitt kan stjälpa hela lasset, säger Andreas Olsson.

– De flesta av oss använder digitala tjänster dagligen. Det har gjort att vanliga konsumenter också börjat ställa högre krav på produkternas användarvänlighet. Ett dåligt gränssnitt kan stjälpa hela lasset, säger Andreas Olsson.

Han betonar att den som lyckas skapa attraktiva tjänster för sina användare kan öka lönsamheten, hitta nya affärsmöjligheter och ha nöjda och trogna kunder i verksamheten.

– Fast då måste man verkligen sätta kundupplevelsen högst av allt. 

Konferensen om User Experience

Eyetracking

Själv har Andreas Olsson specialiserat sig på Eyetracking som är en av många teknologier som används inom UX. 

– Vår ambition är att möjliggöra ett mänskligare beteende hos våra digitala produkter. Med eyetracking kan våra datorer och mobiler se oss, känna vår närvaro och utifrån det interagera med oss på ett mer naturligt sätt.

Denna teknik gör att produkter i framtiden kommer att ha fler sätt att interagera med användare, än vanliga klickbara gränssnitt. 

Begreppet UX är egentligen en samling av flera delar, så som visuell design, interaktionsdesign, men också behovsanalys, ergonomi, tillgänglighet och informationsarkitektur.

– Om man tillhandahåller en tjänst av något slag så arbetar man redan med användarupplevelser, alltså UX. Jag tror att många skulle ha nytta av att lära sig mer om området, då man kommer att upptäcka vilka fantastiska möjligheter det finns att skapa riktigt bra upplevelser för sina kunder, avslutar Andreas Olsson.

Teknologiskt Instituts  IT- och dataorienterade utbildningar

Nyheter

  • Annons 4