nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Det här är en annons från Comarch

Optimering genom molnbaserade BSS/OSS plattformar

nätverk

Genom att flytta BSS/OSS till molnet kan operatörerna introducera nya tjänster snabbare, integrera VAS på en "integrera en gång, utveckla oändligt-modell”, dela best practice, förbättra nätkapaciteten och prestanda samt minska OPEX.

IT flyttar nu in i molnet och erbjuder moderna lösningar som bättre anpassas till marknadens behov och levererar funktioner för att ett företag ska kunna driva sin verksamhet till lägre kostnad än traditionella alternativ. Det finns fem områden där organisationer kan dra nytta av att anamma denna nya teknologi.

1. Snabbare introducera nya produkter och tjänster

Flexibel konfiguration, återanvändbarhet, färdiga mallar och konfigurationsguider är alla typiska för molnbaserade lösningar. De har alla samma mål – förenkla processen att lansera och stödja nya produkter och tjänster för digitala och mobila leverantörer, och value-added services (VAS) från tredje part. De tillåter också organisationer att lära sig av best practice, operativa förfaranden, dokumentation och väl beprövade affärsmodeller. All verksamhet behöver inte flyttas på en gång, eftersom företagen kan behålla befintliga program som SaaS och PaaS modeller och hålla igång lösningen i en privat molnmiljö samtidigt som man utnyttjar alla innovationer inom molnplattformen ger.

2. Förkortad tid till marknaden för VAS med återanvändbarhet och mini workflows

Återanvändbarhet är ett nyckelelement för snabb introduktion av nya tjänster och affärsmodeller. Detta kan ske tack vare konfigurationsmöjligheterna hos moderna molnbaserade BSS/OSS-lösningar. Det moderna tillvägagångssättet förbereder varje genomförandeprocess i run-time, vilket ger operatörer möjlighet att experimentera med resurser via mini-workflows. Detta tillvägagångssätt använder och återanvänder de minsta möjliga konfigurationselementen, vilket kombinerar dem på ett smart sätt med hjälp av modelldefinierade dependencies. Operatören behöver bara definiera mini workflows (servicefabriker) som förklarar hur man aktiverar, ändrar och avslutar tjänsten och lägger till eventuella dependencies till befintliga servicemodeller.

Återanvändbarhet är ännu viktigare i en miljö där flera parter är inblandade i hanteringen av erbjudanden. En molnbaserad BSS/OSS-plattform underlättar förvaltningen av varandras produkt- och tjänstekatalog, investeringar, grossistavtal och många inter-partner- eller återförsäljarpriser och provisioner samt förenklar problemlösning.

OTT-tjänster och SDN/NFV-nätverksöverföring (SDN – software defined networks; NFV – network function virtualization) underlättar dessutom spridningen av best practice som snabbt kopieras. Till exempel kommer videobaserade OTT-tjänster att hanteras på ett liknande sätt och de kommer att ha liknande dependencies – vilket ger tydliga och betydande besparingar.

Molntjänster bör hanteras med en cloud service management-lösning, vilket inte bara är möjligt för OTT-tjänster och SDN-nät, utan också för traditionella eller hybridnätverk.

5 områden som du kan optimera genom att flytta BSS/OSS till molnet

3. Enklare integration tack vare plattformens öppenhet

Molnlösningar underlättar integrationen av lösningar från tredje part, eftersom det ofta bara krävs integrering en gång och sedan levereras funktionalitet som en förlängning till verksamheter inom kärnplattformen. Ett standardiserat API med en flexibel molnlösning som möjliggör installation av tillägg kommer att gynna både molnoperatören och leverantörer av tredjepartslösningar. Tredjepartspartnern får enkel åtkomst till alla kunder på molnplattformen, medan operatören av molnplattformen står som värd för app-butiken, vilket möjliggör olika modeller för intäktsdelning. Detta tillvägagångssätt ger också utrymme för externa aktörer som är specialiserade på att bygga och sälja till många telekombolag och upprätthålla integrationstillägg mellan en BSS/OSS-plattform och lösningar från tredje part.

4. Förbättrad nätkapacitet och prestanda

Kapacitet, prestanda, dagliga operationer och dynamisk utformning kan förbättras genom att flytta OSS till molnet. Ökad kapacitet och förbättrad prestanda blir resulterar av införandet av en molnbaserad lösning enligt VNF-principerna. Förbättringar är möjliga eftersom ett ökat antal funktioner som levereras som mjukvara och som körs i molnet minskar begränsningarna som finns i den fysiska hårdvaran.

Billiga och lättillgängliga hårdvaror och standardiserade mjukvaruinterface snabbar på införandet och förenklar automatiserade tester så att mer optimal genomsnittlig hårdvaruanvändning uppnås. Med SDN kan ett nätverk omformas, kapacitet läggas till och mindre använda tjänster kan flyttas någon annanstans för att frigöra kapacitet. OSS-lösningar underlättar sålunda smidigare leveransprocesser, eftersom de tillåter att kapaciteten ökas snabbt, enkelt och automatiskt.

5    Sänka OPEX i den dagliga verksamheten

Molnbaserade BSS/OSS-plattformar använder samma grundläggande processer och funktioner som baseras på standardisering och återanvändbarhet, men med lite anpassade konfigurationer för att möta de olika organisationernas specifika behov. Detta resulterar i färre fel och mindre arbete, vilket leder till lägre kostnader.

En annan viktig aspekt är driftteamens återanvändbarhet. Med en standardiserad och automatiserad molnlösning kan dessa mänskliga resurser delas och ta större ansvar.

Molnmiljöer ger användare och kunder frihet att använda och komma åt plattformen som de vill. Och med den högsta möjliga automatiseringen på alla möjliga områden kan en operatör rimligen förvänta sig lägre OPEX.

 

Nyheter

  • Annons 4