nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Det här är en annons från Comarch

Introduktion till nätverksbaserade tjänster med NFV-
och SDN-tekniken

nätverk

Virtualisering och NFV-orkestrering medför en hög grad av automatisering och smidighet vilket gör det möjligt för tjänsteleverantörer att förkorta sina leveranscykler och experimentera med nya nätverkserbjudanden i en utsträckning som tidigare inte var möjligt.

Hanteraren för virtuella nätverksfunktioner (VNF), vilken är en komponent av ETSI MANO stack, koordinerar och automatiserar uppgifter genom att fungera med en virtuell infrastrukturhanterare som OpenStack för att begära VM creation och utlösa VNF-instansiering och konfiguration.

VNF-managern (VNFM) kan även automatisera samlingen av larm och prestandamätningar från VNF och nätverksfunktionernas virtualiseringsinfrastruktur (NFVI) och utlösa skalning och läkning utifrån denna information.

Möjligheten att fördefiniera parametrar i en VNF-deskriptor (VNFD) tillåter operatörer att snabbt och automatiskt distribuera konfigurationen flera gånger.

Sammanför nätverksfunktioner

NFV-orkestratorn, som är ett annat element i MANO-stacken, koordinerar skapandet av nättjänster och fungerar på nättjänstdeskriptorer (NSD), som definierar tjänsten, dess topologi, de VNF:s som den består av och länkarna mellan dem. NSD innehåller information om skalning, övervakning och policy, vilket möjliggör automatisk nätverksservicemanagement. Det betyder att servicetopologin kan definieras som en väg för att sammanföra nätverksfunktioner där systemet automatiskt skapar anslutningen.

Vidarebefordringen av grafer är oberoende av fysisk topologi, vilket innebär att de kan skapas och modifieras dynamiskt. De implementeras när orkestratorn analyserar information om krav, fastställer virtuella länkar mellan VNF:s och delegerar skapandet av dem till en VIM eller till en dedikerad SDN- nätverkscontroller/infrastrukturmanager (WIM). Att skapa sådana länkar i ett datacenter som hanteras av en enda VIM är relativt enkelt – API kräver VIM-resultatet i skapandet av VLAN- eller VXLAN- anslutningar bland VNF:s. I vissa fall kan VIM delegera intra-POP länkhantering till en dedikerad SDN controller.

När nätverkstjänster kräver sammankoppling av funktioner i flera datacenter kan omkonfigurering av WAN-nätverket mellan dessa centra vara nödvändigt. I sådana fall översätter WIM/SDN-controllern en API-begäran om att skapa en virtuell WAN-länk i en specifik anslutningstjänst och bestämmer kvaliteten på serviceparametrarna innan WAN-anslutningen aktiveras.

Se klippet här: “How Network Slicing Can Help You Gain a Competetive Edge”

Mer än bara teknik

Växlingen från fysiska nätverksfunktioner (PNF:s) till VNF:s är på gång, men virtualiseringen handlar om mer än bara teknik. Tjänsteleverantörer måste bryta sig loss från traditionellt tänkande baserat på fysiska nätverk, till att exempelvis välja processer som kontinuerlig leverans eller DevOps. Den tidigare ger omedelbar återkoppling om effekterna av ändringar i mjukvaran, vilket ökar robustheten och smidigheten i leveransen av tjänste- och mjukvaruprocessen, medan den senare samlar multidisciplinära och smidiga team vilka levererar nya funktioner och kombinerar kostnadseffektivitet och kvalitet. Och när telekomoperatörer kan implementera lösningar för att slå samman sin fysiska utrustning med NFV och SDN, kommer de att kunna behålla sin verksamhet samtidigt som de innoverar med en hastighet som kommer att skapa nya tjänster till kunder på några dagar istället för att det ska behöva ta månader.

Läs mer

Nyheter

Robot ska ge 18-åringar sanningen om värnplikt

Nya värnplikten omfattar nästan alla 18-åringar. Men få ungdomar vet vad det innebär – därför har Rekryteringsmyndigheten anställt en informationsrobot.
– Förutom att bena ut och förklara missförstånd svarar Värnpliktsboten på alla praktiska frågor som rör mönstring och värnplikt, säger Sofie Engström på myndigheten,

  • Annons 4

Ny mobilitetstjänst testas i Göteborg

Digitalisering för att underlätta resandet för göteborgare.
Under en månad kommer Västtrafik och Göteborgs Stads Parkering genomföra ett mobilitetstest. Syftet är att få ”kunder” att börja kombinera färdsätt.

Telavox fem bästa knep – så vinns en telekomupphandling

Rätt research, ifrågasätta behov samt ”testväxlar”.
Det är några av knepen som Telavox anser är det bästa sättet att visa upp sina telekomlösningar på.
– Min största allergi är de som baserar en upphandling på ett 15 år gammalt Excelark, säger Viktor Sandgren på Telavox.