nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Det här är en annons från Comarch

Tjäna pengar på IoT
med analyser

IoT

Tekniken Internet of Things (IoT) växer med fler och fler typer av enheter, allt från varuautomater till bilar, hem och hela städer. Företag från olika branscher investerar i IoT-teknik för att bli mer konkurrenskraftiga, locka nya kunder, bli mer affärseffektiva samt för att sänka driftkostnaderna.

Operatörernas fokus ligger på att hantera IoT-enheter och tjänster inom branschens vertikaler. Det görs genom att använda grafiska presentationer av data och processer för att förenkla förståelsen för livscykeln, användningen och hanteringen av en viss tjänst. Det finns också en trend som går ut på att kombinera data som härrör från flera vertikaler – till exempel en smart bil som berättar för ett smart hem att det är dags att sätta på värmen eftersom det snart blir en kall vinterdag.

Mer om smarta IoT-lösningar.

IoT-enheter och IoT-applikationer genererar enorma mängder data om en viss enhet, ett system eller en mjukvara, och all denna information kan hjälpa organisationer att bättre uppfylla kundernas förväntningar. Data kan användas inom ett företag för att hjälpa produktchefer, marknadschefer, chefer i produktionen och verksamhetsgrupper. Externt hjälper IoT-data företag att lära sig hur kunderna kan få ut det mesta av sitt erbjudande genom att välja de serviceelement som bäst passar deras behov.

Data som härrör från anslutningar, enheter, applikationer och externa system måste analyseras med hjälp av BI-verktyg. Informationen kan sedan användas av analysverktyg som kan starta fördefinierade åtgärder om vissa parametrar överskrids. Denna automatisering kan ge stora besparingar till en organisation (till exempel ett logistikföretag som gör sin hemmabas redo och väntar på leverans när fordonet är 50 km bort), men det behövs ett element av mänskligt arbete i planeringsstadiet.

Tre huvudfrågor

För att skapa ett business case för investeringar i dataanalys bör tre huvudfrågor tas upp. Dessa är ”vilken typ av data behöver jag?”, ”hur kan data användas internt och externt?” och ”hur kommer analyser att tillföra värde till mina data?”

Monetisering fokuserar i stor utsträckning på den sista frågan och tar upp värdet som väntar på att bli upplåst. De typer av data som kan behövas och hur de kan användas varierar mellan vertikaler, till exempel kommer detaljhandeln att ha helt andra behov än fordonsindustrin. Men för alla sektorer kan analyser säljas som en servicemodell som ger operatörer en stor fördel. Ett telekomföretag har teknik, tillgång till data, hårdvara och mjukvara och erfarenhet av att leverera sofistikerade lösningar. Det är därför idealiskt att samarbeta med vertikala företag som saknar sådana egenskaper.

Hur monetiseringen fortskrider beror vanligtvis på tre stora grupper där det kan göras affärer. Det första är där dataanalys kommer att användas för att förbättra operativ effektivitet, vilket kan inkludera QoS-övervakning, operativ användning och prestationsanalys i exempelvis hälsovårdssektorn. Den andra gruppen omfattar kundfokuserade verksamheter, till exempel produkthantering och skapande av marknadsföringserbjudanden. Slutligen finns det nya affärsmodeller kopplade till flera vertikaler eller till outnyttjade områden där IoT kan utvecklas.

Hur tjänar man pengar?

Så hur kan då en organisation börja tjäna pengar på IoT-data?

Först och främst bör ett kraftfullt analysverktyg i realtid användas, inte bara för interna användare utan även för partners, återförsäljare och kunder. Extern användning ökar möjligheterna till extra intäkter. Ett sådant verktyg bör också leverera meddelanden i realtid om avvikelser, bedrägeriförsök och åtgärder på enhetens livscykel och kvothantering. Den ska samla data från alla lager och gränssnitt i ekosystemet och kunna lagra denna information i stora volymer.

För det andra måste tjänsteleverantören förstå och definiera hur ett sådant system ger affärsvärde till ett viss vertikalt användarcase eller företagskrav. Ett hälsovårdsföretag som levererar medicinsk utrustning kan till exempel övervaka temperaturen hela tiden, men är inte så bekymrade över hastighet eller bränsleförbrukning. Ett företag som sysslar med brunnsborrning kommer å andra sidan att ha störst nytta av data om restid och hur lång tid arbetet på plats tar- medan information om data- och sms-användning inte är så viktig. En vertikal bör dra nytta av en enkel och väl lämpad lösning.

För det tredje måste en tjänsteleverantör vara öppen på arkitektonisk och funktionell nivå, så att API-er kan komma åt data, externa dataflöden importeras, jämföras, samlas och monteras för extern användning.

Det är bara via analysen som en servicemodell kan generera verklig vinst. Ett vertikalt företag behöver i första hand sin tjänsteleverantör som en partner för att hjälpa dem att förstå de data de producerar, bygga bättre produkter, lösa operativa och affärsmässiga problem och utveckla och konkurrera i den mångfacetterade och tekniskt avancerade IoT-världen.

Nyheter

  • Annons 4