nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Pilotprojekt ska lösa skydd för viktiga webbplatser

Överbelastningsattacker som sänker samhällsviktiga webbplatser är potentiellt farliga.
Därför finansierar PTS nu ett pilotprojekt som ska hitta en lösning för att minimera risken för detta.

  • Artikel annons 1

Digitala attacker är idag en större potentiell fara än många traditionella hot. Men hur ska samhället skydda sig mot illvilliga nätaggressioner? Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat sig för att finanseria ett projekt för att undersöka vilka lösningar som finns.

– När projektet är avslutat vet vi bättre hur vi kan skydda oss, och en förhoppning är att någon av de testade lösningarna visar sig vara så väl fungerande att de senare kan tas i operativ drift för att skydda samhällsviktiga webbplatser, säger Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning.

Webbplatser med samhällsviktig information behöver vara ständigt nåbara och vid hot ska de klara både höga trafikvolymer men även nätstörningar.  Men exempelvis storskaliga överbelastningsattacker eller partitionering av Sverige kan vara svåra att hantera av enskilda webbplatsinnehavare.

Därför ska pilotprojektet dels undersöka dels hur extrema påfrestningarna påverkar webbplatser, samt hur man kan utveckla lösningar som minimerar konsekvenserna.

Inte ersätta kommersiella lösningar

Projektet leds av Sunet vid Vetenskapsrådet och tillsammans med Netnod ska man ta fram en lösning som ger en robust infrastruktur för distribution av webbaserat innehåll.

Pilotlösningen kommer bestå av ett antal noder i olika storlekar för att undersöka om det är möjligt att bygga stora noder som kan hantera mycket datatrafik, såväl som små noder där investerings-, utrymme- och produktionskostnaderna ör låga. Projektet ska utvärdera vilka insatser och lösningar som ger bäst effekt vid extrema påfrestningar. Lösningarna är inte tänkta att ersätta kommersiella lösningar, utan utgör ett komplement till de lösningar som redan i dag finns på marknaden.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

Experten: Bli inte inlåst i molnet

Allt fler överger sina egna datacenter för molnet. Här berättar Uclaritys expert vad du bör tänka på. Fördelarna är många – men att flytta sin verksamhet vidare kan visa sig bli svårt.
– Inlåsningen är en tyst strategi från molntjänst-leverantörerna, säger Martin Lidholm till Telekom idag.

  • Annons 4