nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Pilotprojekt ska lösa skydd för viktiga webbplatser

Överbelastningsattacker som sänker samhällsviktiga webbplatser är potentiellt farliga.
Därför finansierar PTS nu ett pilotprojekt som ska hitta en lösning för att minimera risken för detta.

  • Artikel annons 1

Digitala attacker är idag en större potentiell fara än många traditionella hot. Men hur ska samhället skydda sig mot illvilliga nätaggressioner? Post- och telestyrelsen, PTS, har beslutat sig för att finanseria ett projekt för att undersöka vilka lösningar som finns.

– När projektet är avslutat vet vi bättre hur vi kan skydda oss, och en förhoppning är att någon av de testade lösningarna visar sig vara så väl fungerande att de senare kan tas i operativ drift för att skydda samhällsviktiga webbplatser, säger Ove Landberg, PTS nätsäkerhetsavdelning.

Webbplatser med samhällsviktig information behöver vara ständigt nåbara och vid hot ska de klara både höga trafikvolymer men även nätstörningar.  Men exempelvis storskaliga överbelastningsattacker eller partitionering av Sverige kan vara svåra att hantera av enskilda webbplatsinnehavare.

Därför ska pilotprojektet dels undersöka dels hur extrema påfrestningarna påverkar webbplatser, samt hur man kan utveckla lösningar som minimerar konsekvenserna.

Inte ersätta kommersiella lösningar

Projektet leds av Sunet vid Vetenskapsrådet och tillsammans med Netnod ska man ta fram en lösning som ger en robust infrastruktur för distribution av webbaserat innehåll.

Pilotlösningen kommer bestå av ett antal noder i olika storlekar för att undersöka om det är möjligt att bygga stora noder som kan hantera mycket datatrafik, såväl som små noder där investerings-, utrymme- och produktionskostnaderna ör låga. Projektet ska utvärdera vilka insatser och lösningar som ger bäst effekt vid extrema påfrestningar. Lösningarna är inte tänkta att ersätta kommersiella lösningar, utan utgör ett komplement till de lösningar som redan i dag finns på marknaden.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

Nytt nordiskt samarbete om 5g

Världens första sammanlänkade 5g-region. Under årets nordiska statsministermöte undertecknades en ny avsiktsförklaring.
– Utvecklingen av 5G är på frammarsch och den nordiska regionen ska ligga i framkant i den utvecklingen, säger statsminister Stefan Löven.

Så hanterar Telekom idag GDPR

Arbetet med dataskyddsförordningen, GDPR, har varit intensivt den sista tiden för att vi ska vara klara till den 25 maj. Nu finns alla bitar på plats hos Telekom idag och vår ägare Pauser Media.

  • Annons 4

Operatörerna: ”Skapas risker för monopolisering”

Konkurrens ger snabb och bred nätutbyggnad. Men i skiftet till 5g finns det stora risker för att enskilda aktörer får osunda fördelar.
– De föreslagna auktionsreglerna för 700 MHz-auktionen är inte konstruerade för att säkerställa hård konkurrens, säger Samuel Skott på Tele2.

Utmanaren: ”Verkligheten har kommit ikapp vår idé”

Ett mobilabonnemang som inte kostar pengar – men där användarna får betala med sin tid.
Det är uppstickaren Wifogs strategi för att kapa till sig marknadsandelar.
– Det här är en affärsmodell man kan använda inom många branscher, säger Peter Håkansson, vd för företaget.