nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

PTS: Operatörer behöver bli bättre på identifiering

Operatörer har en skyldighet att riskanalysera identitetsincidenter.
Men företagen brister i arbetet, det menar PTS som nu ska granska operatörerna.

  • Artikel annons 1

Post- och telestyrelsen har fått in flera incidentrapporter som tyder på att kundtjänstmedarbetare inte säkerställer inringande kunders identitet – ett problem som måste rättas till. Detta då abonnemangsinformation riskeras att hamnar i orätta händer – med risk för att drabba abonnenten negativt.

Incidentrapporterna visar att operatörer behöver arbeta fram ett bättre arbetssätt för hur identifiering ska gå till när abonnenter kontaktar kundtjänst via telefon.
Därför kommer myndigheten att granska hur några av de större operatörerna arbetar med autentisering

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

Södra påbörjar 5g-resan

Ett första steg mot automation via 5g. Skogsägarföreningen Södra ansluter till Telias partnerprogram för 5g och tillsammans med operatören ska de utveckla tekniken vid massabruket i Mörrum.

  • Annons 4