nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Rapport: Svenska företag halkar efter i ai

Fel fokus och svårigheter att attrahera kompetens bromsar svenska företags utveckling.
Det menar Boston Consulting Group vars studie undersöker ai-utveckling.

  • Artikel annons 1

Svensk företagsamhet är världskänd och vår självbild präglas av att vi har flera världsledande företag. Men i framtiden behöver det inte alls vara så, och enligt Boston Consulting Group (BCG) ligger svenska storbolag långt efter vad gäller att implementera och skala ai.

Det är i rapporten ”Think Big, Start Small, Scale Fast: The AI Success Recipe for Nordic Companies” som det framkommer att svenska företag har höga ambitioner – men taskig framgång.

Rapporten som är framtagen av MIT Labs och BCG har siktat in sig på hur svenska storbolag ser på ai inom en femårsperiod. Och när det kommer till mognad samt att se potential i tekniken är företagen redo. 77 procent av respondenterna säger att de börjat använda samt förstå fördelarna med ai. Men trots stor optimism ligger svenska företag efter internationella konkurrenter när det kommer till att implementera ai i hela affärsmodellen.

Endast 29 procent uppger att deras affärsmodell har påverkats av ai de senaste tre åren. Det kan jämföras med den globala siffran som ligger på 52 procent.

Även när det kommer till affärsnytta har svenska företag halkat efter, färre än 75 procent säger att de har skapat värde genom ai de senaste tre åren. Internationellt ligger den siffran på uppemot 90 procent.

Svårt att skala upp ai-projekten

Enligt BCG sitter svenska bolag fast i ett pilotstadie som de inte lyckas skala upp. Att bara en fjärdedel uppger att de använder ai i hela sin verksamhet är alarmerande, och lika så att många ai-satsningar isoleras till enskilda marknader istället för att globaliseras. Konsultföretaget skriver att om man inte tar detta på allvar i styrelserum och ledningsgrupper – kommer det att påverka Sveriges framtida konkurrenskraft negativt.

– Att ha framgångsrika företag inom en rad olika branscher är en del av den svenska självbilden. Det riskerar att ändras framöver om storbolagen inte lyckas skala upp sin användning av ai, genomföra digitala transformationer och implementera nya arbetssätt i hela verksamheten, inte bara i pilotprojekt, säger Fredrik Lind, ansvarig för BCG:s Nordiska verksamhet inom Tech, Media och Telecom.

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Så blir Net1 under Teracom

I mars införlivades Net1 i Teracom och Maria Sandgren tog över som vd.
Nu avslöjar hon vilken väg företaget sak gå framöver.
– Vi har börjat titta på hur vi framöver kan bygga ut vårt mobilnät, säger hon.

De här samarbetsverktygen använder vi

Under torsdagen gick Telekom idag-konferensen Connect19 av stapeln. Fokus var den digitala arbetsplatsen och collaboration. Men hur ser det ut i verkligheten?
Vi ställde frågan om vilket samarbetsverktyg som användes till konferensdeltagarna.