nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Rörlig internkommunikation nästa steg

För att öka förståelsen och få upp ögonen för digitaliseringen behöver företag och organisationer själva börja använda teknik som rörlig bild. Det tror man hos Telia.

  • Artikel annons 1

En väl fungerande digital arbetsplats handlar om att få den fysiska och den digitala miljön i balans med varandra. Ett första steg kan vara att utnyttja ny teknik för att öka samverkan i organisationen.

– Interninformation är ett effektivt verktyg i detta sammanhang, inte minst om man tar hjälp av rörlig bild, konstaterar Lars Neckman, ansvarig för kommunikation av kundinsikter på Telia.

Enligt lars Neckman har man hos Telia använt rörlig bild, med bland annat livesändningar, i internkommunikationen sedan början av 2000-talet. En erfarenhet är att mediet kräver kortfattad information för att medarbetarna ska ta till sig av det.

– Men det handlar inte enbart om innehållet, utan även hur man väljer kanaler. Vi ville inte att medarbetarna skulle vara låsta vid sina datorer för att ta del av sändningarna, och har nu sett till att de går att se både i mobilen och på stora skärmar på kontoret, förklarar han.

Och användningen av mobilen kan ju ses som nästa steg i den digitala internkommunikationen, det vill säga mobilitet.

Enligt lars Neckman handlar det om en princip som förkortas BYOB, Bring Your Own Behaviour, som går ut på att medarbetarna kan använda sitt privata beteende även på arbetsplatsen. Om människor sitter och kollar på nyhetsklipp och live-sändningar via mobilen när de är hemma, sitter på bussen eller på tåget så ska de kunna ta del av jobbinformation på samma sätt.

  • Annons 3

Fler nyheter

”Arbetssätt och kultur är levande och behöver ständigt underhåll”

Nyheter

Öppenhet, interaktion, flexibilitet, kreativitet och synergi. När Tre utvecklade sitt nya huvudkontor var visionen tydlig.
Men hur har det fallit ut i verkligheten?
– Första veckan i 3Huset var jag glatt överraskad över nyfikenheten och hur mycket våra medarbetare nyttjade möjligheterna, säger Helena Körberg, projektledare för Tres nya huvudkontor.

  • Annons 4