nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

FOTO: Pixabay

Så kan trådlös teknik koppla upp byar dit fibern inte når

Utanför Sandviken testas en internetlösning för de samhällen dit fibern inte når fram. Tekniken ger en trådlös anslutning på en hastighet upp till 100 Mbit/s.

  • Artikel annons 1

År 2020 ska 95 procent av Sveriges alla hushåll och företag ha en uppkoppling på minst 100 Mbit/s. Målet är en del av regeringens vision om ett helt uppkopplat Sverige, i syfte till att bland annat driva tillväxt och innovativ produktion. Senast 2025 ska 98 procent ha tillgång till bredband på minst 1 Gbit/s.

Post- och telestyrelsen var på studiebesök i Ytterbyn utanför Sandviken där Teracom testar Air2Fibre. Det är en av flera lösningar med radiolänk som kan komma att användas i bredbandsutbyggnaden där det blir för kostsamt eller svårt att installera fiber. Tekniken bygger på en radiolänk, punkt-till-punkt-förbindelser, som går fram till olika sändningspunkter, exempelvis till ett hustak. Den ska sedan ansluta de hushåll och företag som hoppat på lösningen genom punkt-till-multipunkt. Varje hus har placerat en liten mottagarantenn på fasaden med en räckvidd på tre kilometer.

Upp till 100 megabit per sekund

Teracoms teknik ger en trådlös anslutning på en hastighet upp till 100 megabit per sekund. Samtidigt är kostnaden för hela installationen cirka 50 procent av vad en fiberutbyggnad kostar. Totalt kommer 54 hushåll få tillgång till bredbandslösningen – och med den kan leverantören tänja ut stadsnätet, och på så sätt erbjuda samma tjänsteutbud som stadsnätet. Ett annat alternativ är att ha ett byalag som motpart. Då ska en tjänsteleverantör erbjudas i nätet.

Enligt PTS berättade en nöjd invånare i Ytterbyn att stabiliteten och hastigheten levt upp till alla förväntningar. Det enda orosmomentet ligger i hur väderleken kan påverka anslutningen, då alla invånare inte varit lika snabba att dra ut sladden under sommarens åskoväder. Totalt har bredbandet installerats i 54 hushåll. 

En av många lösningar

Detta ska vara en av många lösningar för att erbjuda en snabb internetuppkoppling där fibern inte når fram. Efter att projektet i Ytterbyn har visat upp ett bra resultat, hoppas PTS att den här lösningen ska kunna fungera för fler byar i Sverige.

Taggar:

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

”Arbetssätt och kultur är levande och behöver ständigt underhåll”

Nyheter

Öppenhet, interaktion, flexibilitet, kreativitet och synergi. När Tre utvecklade sitt nya huvudkontor var visionen tydlig.
Men hur har det fallit ut i verkligheten?
– Första veckan i 3Huset var jag glatt överraskad över nyfikenheten och hur mycket våra medarbetare nyttjade möjligheterna, säger Helena Körberg, projektledare för Tres nya huvudkontor.