nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Så svarar PTS på branschens kritik

”PTS sänder ut felaktiga signaler”. Det ansåg It&telekomföretagen efter att myndigheten presenterat sin årliga bredbandskartläggning.
– Jag kan bara konstatera att det som kritiseras är den faktiska kartläggningen, säger Kerstin Karlsson på myndigheten.

  • Artikel annons 1

Hur är läget i bredbandssverige? I Post- och telestyrelsen årliga kartläggning av utbyggnaden framgick det att 77 procent av landet hade tillgång till 100 Mbit/s 2017 – en ökning med 5,6 procentenheter jämfört med året innan. Och PTS beskrev utvecklingen som att det tuffar på i samma takt som innan.

Branschorganisationen IT&telekombolagen var dock inte av samma åsikt – och i en kommentar kritiserade de myndigheten och de uttalande som PTS gjorde i samband med presentationen av sin rapport. ”Skönmålning och att bygga falska förhoppningar” skrev de.

Svarade på twitter

Detta fick Staffan Lindmark, enhetschef för säker- och konfidentiell kommunikation på PTS att i en privat tweet skriva:  ”Det måste höra till ovanligheterna att en branschorganisation går ut med skarp kritik mot att medlemmarnas arbete skönmålas. Eller menar @IToTelekom att någon annan ska bygga bredband istället?”

På PTS är man dock neutral till kritiken. Kerstin Karlsson, chef för enheten marknadsanalys och bredbandsfrämjande, säger att det som kritiseras är en faktisk rapport.

– Den stämmer, den visar läget som det var i oktober 2017 baserat på det som operatörerna rapporterat in till oss. Men i början av maj kommer vi lägga en framåtblickande rapport. Hur ska vi nå målen i regeringens bredbandsstrategi, säger hon.

Problemen inte okända

Kerstin säger att man på myndigheten är fullt medveten om de problempunkter som IT&telekomföretagen tar upp i sin kritik.

– Vi är fullt medvetna, och den problematiken kommer vi att belysa i rapporten i maj. Vi har ett uppdrag att främja bredbandsutbyggnaden och det gör vi i samverkan och diskussion med andra aktörer och myndigheter.

Så vad har ni kommit fram till – hur ska vi nå bredbandsmålet?

– Ni får vänta tills dess att vi presenterar rapporten i början av maj, säger Kerstin Karlsson.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

IPsoft:s chatbot prisas i ny studie

”En idealisk lösning med avancerade funktioner”. Så beskrivs IPsofts Amelia i en ny undersökning av chatbotar.
– Vi är hedrade att bli omnämnda som ledare, säger Chetan Dube, vd för företaget.