nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Samarbete stärker driftsäkerheten

Bättre samarbete mellan kommuner och operatörer ger bättre driftsäkerhet.
Det konstaterar PTS efter att ha granskat utmaningarna för bra telefoni- och internettjänster på landsbygden.

  • Artikel annons 1

Klagomålen om störningar i telefon och internet har ökat i glesbygden. Något som fått Post- och telestyrelsen (PTS) att granska fem kommuner i Västerbottens och Jämtlands län.

Nu är genomlysningen klar och PTS anser att bättre samarbete mellan operatörer och kommuner måste till.

– Vi har sett hur bra samverkan hjälper till att förebygga problem och att lösa dem snabbt om de uppkommer, trots långa avstånd och väderutmaningar, säger Emelie Björkegren Näslund, projektledare på PTS nätsäkerhetsavdelning.

Främja samarbete och förbättra informationen

PTS har identifierat ett antal förslag på åtgärder som kan bidra till att förbättra driftsäkerheten. Några av de åtgärder som PTS avser att driva handlar om att främja samverkan mellan aktörer som är viktiga för driftsäker telefoni och internet, samt att informera om verktyg och tjänster som kan förhindra avbrott och störningar – till exempel Ledningskollen och Robust fiber.

– Genom att använda Ledningskollen kan den som ska gräva enkelt få information var ledningar finns i marken och därmed lättare undvika avgrävningar, säger Emelie Björkegren Näslund.
PTS kommer fortsätta sitt arbete med att följa upp hur tele- och internetoperatörer följer reglerna om driftsäkerhet. De större operatörerna granskas löpande. Därutöver kommer PTS bland annat att granska små och medelstora operatörer under året.

Här kan man läsa studien i dess helhet.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4