nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Stora skillnader på hur olika branscher digitaliseras

Den offentliga sektorn är den bransch som snabbast anpassar sin verksamhet digitalt. Men även inom den privata försäkrings- och finansbranschen har man en hög digitaliseringsgrad.

  • Artikel annons 1

Det är Visma som tagit fram uppgifterna genom deras digitaliseringsindex där vd:ar och ekonomichefer rankar den digitala utvecklingen hos deras egen organisation.

Den offentliga sektorn toppar listan och når ett index på 52 procent i digitaliseringsgrad. Strax efter följer privat finans- och försäkringsverksamhet samt fastighetsverksamhet som når index på 48 respektive 46 procent.

Allra lägst digitaliseringsgrad har man inom jord- och skogsbruk och fiskenäringen med index på 27 procent samt lite oväntat inom kultur, nöje och fritid som bara når 25 procent.

– I toppen finns branscher som drivit digitaliseringen under en längre tid. Många av dem jobbar mot en slutkonsument som efterfrågar digitala lösningar och hela verksamheten rör sig därför mer naturligt dit. I botten är branscher som upplevt stora omställningar senaste åren med pressad lönsamhet och knappa medel att kunna genomföra digitaliseringsprojekt, säger Carola Lissel, vd för Visma software.

Snittet för hela Sveriges digitaliseringsindex ligger på 38 procent.

Vismas undersökning gjordes under juli månad i år och indexet utgår från sni-koder som är standard för svensk näringsgrensindelning.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Netnordic köper upp Tedako

Systemintegratören Netnordic har tidigare köpt Radpoint och Efftel. Nu läggs ytterligare ett tillväxtstrategiskt förvärv till listan: Tedako.
– Netnordic växer och behöver mer kapacitet, säger koncernchefen Jarl Øverby.