nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Telavox och Opticaller i patentstrid

Sedan några år tillbaks pågår en rättslig tvist rörande ett patent mellan två svenska telekomföretag. Trots att båda parter anser att de har rätt gick domen nyligen i laga kraft och avgjordes till den ena partens fördel.

  • Artikel annons 1

Opticaller är sedan 2006 innehavare av ett patent med benämningen ”Förfarande, samtalsuppkopplingsanordning samt datorprogramprodukt för att styra uppkopplingen av ett telefonsamtal för en användare som är associerad med ett lokalt nätverk”. Enligt patentet rör uppfinningen telekommunikationsområdet och avser i korta drag en metod för att koppla upp telefonsamtal, företrädesvis i syfte att reducera samtalskostnaderna. I uppfinningen ingår även en anordning för sådan uppkoppling av telefonsamtal samt en datorprogramprodukt för styrning. Hela poängen är att tillhandahålla företagsväxelfunktionalitet till en mobiltelefon och att kontrollen för samtalet mellan användaren och samtalsuppkopplingsanordningen flyttas från operatören till användaren eller företaget.

I januari 2015 väckte Opticaller, vid Stockholms tingsrätt, talan om intrång samt skadestånd mot Telavox på grund av att de säljer och marknadsför Telavox-systemet som enligt Opticaller är en kopia på deras patenterade lösning från 2006. Enligt Opticaller har medvetet intrång skett från och med 2011 och Opticaller har under domstolsförhandlingarna förklarat att de meddelat Telavox skriftligen under 2013 med begäran om ersättning för uppsåtligt intrång.

Hur reagerade ni på brevet?

– Att deras begäran var orimlig eftersom tekniken deras uppfinning baseras på redan var känd innan de tog patentet, svarar Filip Johansson, strategisk chef hos Telavox.

Telavox bestridde dock Opticallers begäran vid tingsrätten och yrkade istället på att patentet ska ogiltigförklaras. Detta för att patentet, enligt Telavox, är otydligt formulerat och att det saknar nyhets- och uppfinningshöjd.

Dessutom anser Telavox att deras växel Home som funnits på marknaden sedan 2004, alltså två år innan Opticallers patent, har motsvarande funktioner. Bland annat hade Telavox webbgränssnitt en callbackfunktion redan år 2004, vilken då benämndes ”placera samtal”.

Sammantaget hävdar Telavox att de varken gjort intrång eller kopierat Opticallers patent.

60 miljoner kronor i ersättning

Opticallers yrkande stod dock fast i att Telavox ska förbjudas att använda, marknadsföra och sälja Telavox-systemet så länge patentet är aktivt samt ett vite om en miljon kronor. Utöver det yrkar Opticaller på att Telavox betalar närmare 60 miljoner kronor, varav cirka hälften i form av royalties och andra delen som skadestånd.

Sedan dess har tingsrätten arbetat med att utreda och granska patentets skyddsomfång för att ta reda på exakt vad Opticaller har sökt patent för.

Så här lyder ett utdrag från domstolshandlingen:

”Det föreligger således en diskrepans mellan vad patentbeskrivningen påstår att den patenterade uppfinningen har för teknisk effekt och vad alla de utföringsformer som kan tänkas ingå i de beviljade kravens skyddsomfång faktiskt har för teknisk effekt. Patentet avser därmed en uppfinning som inte är så tydligt beskriven att en fackman med ledning av beskrivningen kan utöva uppfinningen, och därmed uppnå den påstådda tekniska effekten, över hela dess bredd.”

Domstolshandlingarna blev till slut en gedigen lunta på 158 sidor och den 20 april i år föll domen – till Telavox favör.

Domstolen kom fram till att uppfinningen enligt patentet i dess ursprungliga lydelse brister i uppfinningshöjd. Med detta menas att uppfinningen inte skiljer sig tillräckligt från tidigare känd teknik och att den ligger för nära till hands för de som är kunniga inom uppfinningens teknikområde. Patentet ska därmed förklaras ogiltigt.

Nya fakta kan vända målet

Hos Telavox är man lättade efter tingsrättens dom.

– Vi hade bra bevis och trodde på vår sak så vi kände oss ganska säkra. Framför allt eftersom vi kunde påvisa funktionerna i vår tekniska lösning som ju fanns innan Opticallers patent, säger Filip Johansson.

Historien slutar dock inte här. När Ti ringer Mattias Hansson, vd på Opticaller, avslöjar han att de genomfört en ordentlig genomlysning av domen för att gå vidare med en överklagan på ”giltighetsmålet”.

– Vi har en grupp med mycket kunniga experter inom telekomteknik och patenttvister som har granskat domen. Och de har kommit fram till att tingsrätten gjort felaktiga bedömningar på flera punkter i giltighetsmålet, säger han. 

Enligt Mattias Hansson var det huvudsakligen på en punkt som tingsrätten valde att ogiltigförklara patentet, men även där menar han att de nu har tillräckligt med fakta för att visa på felaktigheter och vinna i nästa instans.

Trots att Stockholms Tingsrätt, Patent- och marknadsdomstolen, kommit fram till att patentet är ogiltigt så är ärendet inte avslutat. Det är på en punkt i patentet som Telavox kan misstänkas för intrång. Det handlar om Telavox växellösning vars tekniska lösning för samtalsuppkopplingsanordning liknar särdragen i ett av Opticallers patentkrav.

–  Tingsrätten gick på vår linje i målet om intrång. Och med uppgifterna från vår expertgrupp är vi övertygande om att vända på giltighets målet rörande vårt patent, säger Mattias Hansson.

Detta kan få konsekvenser för Telavox.

Har ni någon förståelse för att domstolen kommit fram till att de två lösningarna för samtalsuppkoppling liknar varandra?

– Vi tycker fortfarande att det är en tolkningsfråga av tekniska termer. Och enligt oss är funktionen för samtalsuppkoppling känd teknik innan patentet togs. Det är underligt att de fick patent för funktioner som redan var kända, säger Filip Johansson.

I och med att domstolen funnit att patentet bör förklaras ogiltigt men att intrång i och för sig föreligger i ett av patentkraven, ska avgörandet i intrångsmålet ske i form av en särskild dom, så kallad mellandom. På så vis har det kommit handla om två rättsliga mål.

Bara någon dag efter att Ti publicerade artikeln avgjordes dock domen.

I ett mejl till redaktionen skriver Monica Linderoth, marknads- och kommunikationschef på Telavox, att domen har blivit avgjord.

– Ny information har tillkommit angående patenttvisten. Vi fick precis veta att domen vunnit laga kraft, patentet är ogiltigförklarat och överklagan kan ej ske, skriver hon.

Den rättsliga tvisten är därmed över. 

 

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

Han blir ny chef för Tre Sverige

I februari blir det tronskifte hos Tre Sverige. Efter två år lämnar Johan Johansson över vd-stolen till Haval van Drumpt.
– Han har helt rätt bakgrund med gedigen erfarenhet av telekom, kommenterar Skandinavienchefen Morten Christiansen den nya sverigechefen.

Tieto och Telia ingår partnerskap kring 5g

Tieto har ingått ett strategiskt partnerskap med Telia kring 5g. Företagen kommer ta fram nya användarfall, produkter och tjänster till ekosystemet kring 5g och tillsammans med kunder påskynda utvecklingen i Sverige.

NetOnNet tar in Telness i abonnemangsutbudet

Telness tar in 20 miljoner i investeringar – och två nya delägare. Samtidigt utökar NetOnNet sitt abonnemangsutbud med uppstickaren.
– Vi visar att användaren inte behöver binda upp sig hos de stora operatörerna, säger Telness vd Martina Klingvall till Telekom idag.

  • Annons 4

TeleComputing byter namn – blir Visolit

Sju förvärv och nya utmaningar. 2019 byter Telecomputing namn till Visolit.
– Marknaden förändras, kunderna har förändrade behov och vi själva har förändrats, därför byter vi nu även namn, säger koncernchefen Terje Mjøs.