nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Studie: IoT-framgång beror på chefens engagemang

Transport, infrastruktur och produktion har kommit längst inom IoT.
Men fortfarande är det bara 40 procent som använder tekniken.
Och helt avgörande för satsningen på IoT är om chefen är engagerad.

  • Artikel annons 1

Det är i en ny studie som nordiska företags IoT-användning kartlagts. I undersökningen har cirka 200 stora och mellanstora företag studerats och när man sammanställt data framgår det att ”bara” två av fem företag använder sig av IoT.

Branscherna som kommit längst är transport, infrastruktur och produktion. Där har man snabbt sett fördelarna med att kunna övervaka och samla in data från sina fysiska produkter med hjälp av sensorer. Ett tydligt exempel är komponentövervakning eller leveransspårning. Inom de här sektorerna är IoT-användandet uppe på 48 procent – och det hår snabbt framåt.

De branscher som kommit kortast är utbildning och hälsovård. Där inte ens vart tredje företag har tagit steget och satsat på IoT. Och trots diskussioner om hur finanssektorn omfamnar ny teknik – är det bara vart tredje inom finans som börjat eller ens förberett sig för att börja använda IoT-lösningar.

Ledningen är nyckelfaktorn

Men vad är det som krävs för att lyckas? I studien, som tagits fram å uppdrag av SAP, framgår det att huruvida ledningen är involverad är en nyckelfaktor. Möjligheten att framgångsrikt implementera IoT fördubblas om ledningen ör engagerad.

– När IoT ska vara en del av verksamheten är det nödvändigt att göra större organisatoriska förändringar. IoT ska vara en del av företagets samlade digitala transformation och det kräver bland annat att medarbetarna kan höja sin kompetens. Därför är högsta ledningens stöd, uppbackning och engagemang avgörande för att projektet ska lyckas, säger Jesper Schleimann, teknikchef på SAP Norden.

Här går det att ladda ner studien i sin helhet.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

”Arbetssätt och kultur är levande och behöver ständigt underhåll”

Nyheter

Öppenhet, interaktion, flexibilitet, kreativitet och synergi. När Tre utvecklade sitt nya huvudkontor var visionen tydlig.
Men hur har det fallit ut i verkligheten?
– Första veckan i 3Huset var jag glatt överraskad över nyfikenheten och hur mycket våra medarbetare nyttjade möjligheterna, säger Helena Körberg, projektledare för Tres nya huvudkontor.