nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Ambassaden i Camberra är en av Sveriges nästan 100 utlandsmyndigheter. FOTO: Wikipedia

Svenska ambassader får mer kräm i linan

Regeringskansliet har förlängt sitt avtal om dataförbindelser till alla Sveriges ambassader och konsulat. Samtidigt ska kapaciteten skruvas upp rejält.

  • Artikel annons 1

Sverige har 98 utlandsmyndigheter i form av ambassader, representationer, delegationer och konsulat runt om i världen. De behöver alla möjlighet till säker datakommunikation och sedan länge är det Orange Business Services som stått för en stor del av leveransen av förbindelserna. Den senaste upphandlingen gjordes 2013 och avtalet som skrevs då gav Regeringskansliet möjlighet att i år förlänga det i ytterligare fyra år. Det är också precis vad de nu gjort.

– Vi har gjort en affärsmässig bedömning och valt att förlänga. Även fortsättningsvis kommer kvalitet och kapacitet att vara i fokus, säger Magnus Stålhammar, chef för nät- och datakommunikation hos Regeringskansliet.

Beroende på vart i världen beskickningarna ligger är det fråga om ganska olika anslutningsformer, Orange är en global operatör med ett stort nät men överallt når de inte med exempelvis fiber.

– På vissa platser med väldigt begränsad infrastruktur får vi göra speciallösningar och i avtalet ligger också en hel del satellitkommunikation, säger Roger Söderberg, nordisk chef för Orange Business Services.

I grunden är det samma upplägg som under den förra avtalsperioden men farten på förbindelserna kommer att skruvas upp berättar han.

– Det handlar om betydligt högre bandbredder, även på satellitförbindelserna och det tillkommer också några nya sajter. Tillgänglighetskraven på vissa platser har också ökat.

Så många detaljer om upplägget vill Orange inte lämna ifrån sig, det finns en hel del hemlighetsmakeri när det gäller Utrikesdepartementets verksamhet och också Regeringskansliet svarar fåordigt på våra frågor om avtalet. Att kapaciteten har varit en viktig fråga i avtalet bekräftar Magnus stålhammar ändå.

Är det då någon skillnad på att leverera dataförbindelser till diplomatisk verksamhet jämfört med till exempelvis stora globala företag?

– Hela upphandlingsformen är speciell men sedan finns det också en del annorlunda skall-krav, till exempel vilken personal vi får använda och regulatoriska krav. Men vi har ganska många regeringar och utrikesdepartement säger Roger Söderberg som är påtagligt nöjd över att ha lyckats behålla Regeringskansliet som kund i obruten följd ända sedan 2001.

  • Annons 3

Fler nyheter

”Arbetssätt och kultur är levande och behöver ständigt underhåll”

Nyheter

Öppenhet, interaktion, flexibilitet, kreativitet och synergi. När Tre utvecklade sitt nya huvudkontor var visionen tydlig.
Men hur har det fallit ut i verkligheten?
– Första veckan i 3Huset var jag glatt överraskad över nyfikenheten och hur mycket våra medarbetare nyttjade möjligheterna, säger Helena Körberg, projektledare för Tres nya huvudkontor.

  • Annons 4