nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Dan Holgersson och Oscar Gardell, Svenska Spel.

Svenska Spel satsar mobilt

It-avdelningen på Svenska Spel har haft fullt upp det senaste året med att modernisera företagets it-infrastruktur. Med en omfattande mobilitetssatsning kan medarbetarna nu arbeta mer flexibelt.

  • Artikel annons 1

I slutet av förra året tog Telia hem upphandlingen för helhetsansvaret för flera av Svenska Spels kommunikationslösningar de kommande tre åren. På så vis fick Svenska Spel tillgång till Telias kontaktcenterplattform och kunde därmed spara in på sitt eget kontaktcenter och servrar. Parallellt med detta har det pågått ett stort mobilitetsprojekt.

Betyder det att medarbetarna på Svenska Spel ska få möjlighet att jobba mer på distans eller hemifrån?

–Vi har sedan länge haft möjlighet till distansjobb via laptop och mejl i mobilen. Det vi gjort nu är att vi tagit ännu ett steg för att öka mobiliteten så att medarbetarna får tillgång till bland annat intranät och sharepoint via mobilen, berättar Dan Holgersson, chef för it-drift på Svenska Spel.

Den mobila övergången medför förstås att Svenska Spels cirka 700 medarbetare inte längre är lika bundna till en fast arbetsplats för att kunna sköta sitt jobb. Men målet med den mobila satsningen har aldrig varit att öka distansjobbandet, utan snarare ge möjligheterna när det finns behov av åtkomst till information och tjänster.

– Den mobila satsningen vi gjort är mer som ett komplement för medarbetare som är ute på affärsresor, eller förhindrade på olika sätt, så att de ändå kan få del av viktig information och till exempel medverka på möten via mobilen, förklarar Oscar Gardell, chef för it-arbetsplats, på Svenska Spel.

Egen app-store

Dan Holgersson och hans it-avdelningen hade kontakt med fler olika leverantörer för att se över vilket system som passade Svenska Spel bäst. Valet av plattform för den mobila satsningen föll slutligen på Airwatch från Vmware.

– Det finns flera olika plattformar som är snarlika men varför valet föll just på Airwatch beror främst på att det passade vår prisbild och uppfyllde våra kravspecifikationer, säger Dan Holgersson.

Hela projektet från start till lansering tog närmare sex månader att genomföra och där emellan har it-avdelningen även hunnit med att byta kontaktcenterplattform. Numera är Airwatch inkört och medarbetarna har därmed tillgång till intranät, sharepoint och andra tjänster via mobilen. Däribland en egen app-store med bland annat en app för medarbetarundersökningar. Via pushnotiser kan man snabbt nå ut till medarbetarna för snabba och enkla frågor om till exempel förändringar på arbetsplatsen. Ett bra exempel på hur man kan få medarbetare att känna sig delaktiga, på ett enkelt sätt.

Den mobila satsningen och implementeringen av Airwatch har även fört med sig många andra möjligheter och funktioner som kommer att effektivisera verksamheten på många sätt. Bland annat inom administration.

Snabbare – och säkrare

Oscar Gardell nämner mdm, mobile device management, som en av fördelarna.

– Vi har fått en helt ny överblick av alla våra mobila enheter och kan konfigurera och administrera mobiltelefoner på distans. För varje ny medarbetare kan vi till exempel skapa en komplett profil med appar, kalender och andra verktyg som krävs för just den tjänsten, förklarar han.

Och förenklad administration betyder förstås effektivare arbetsmetoder och på så vis tidsbesparingar.

I och med att medarbetarna på Svenska Spel får tillgång till mer information via sina mobiler har man av naturliga skäl sett över vilka säkerhetsverktyg som krävs för det förändrade arbetssättet.

– Säkerhet är alltid med i allt vi gör inom it på Svenska Spel. Vi har sedan länge krav på att information ska vara krypterad och i och med den mobila satsningen har vi lagt till skyddsmekanismer som extra inloggning, säger Dan Holgersson.

Beträffande säkerhetsaspaketer har Svenska Spel fått tillgång till nya funktioner via Airwatch.

– Vi kan nu styra hur lång en pinkod måste vara och ställa krav på hur den ska vara uppbyggd. Enkla fyrasiffriga koder är inte längre tänkbart. Medarbetarna har även krav på sig att uppdatera operativsystemet så fort det finns en uppdatering tillgänglig. Om de inte gör det blockeras deras access, förklarar Oscar Gardell.

Det måste kännas bra att få så mycket gjort med sådana tydliga och synliga förändringar?

– Visst känns det bra att få vara delaktig i utvecklingen av ett modernt företag, helt klart. Och i det här fallet att effekterna blir effektivare och flexibla sätt att arbeta för medarbetarna, och i förlängningen ökad kundnytta förstås, säger Dan Holgersson.

Härnäst, eller rent av i skrivande stund, jobbar Svenska Spels it-avdelning med att utveckla och förbättra möjligheterna för videokonferenser. Bland annat med en smidigare integration så att man kan delta oavsett om man sitter vid videokonferenssystem eller Skype via dator eller mobiltelefon.

Någon chatbot för kundtjänst är ännu inte aktuellt enligt Dan Holgersson. Om det i framtiden ska bli tal om någon chatbot över huvud taget måste syftet vara klart och tydligt för att öka kundnyttan.

Texten har tidigare publicerats i Telekom idag #4 2017.

Taggar:,

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Netnordic köper upp Tedako

Systemintegratören Netnordic har tidigare köpt Radpoint och Efftel. Nu läggs ytterligare ett tillväxtstrategiskt förvärv till listan: Tedako.
– Netnordic växer och behöver mer kapacitet, säger koncernchefen Jarl Øverby.