nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Svenskar litar på digital utveckling

Trots att Sverige digitaliseras i en stadig fart är det bara en liten del av befolkningen som tror att den tekniska utvecklingen leder till arbetslöshet.

  • Artikel annons 1

Med det digitala samhället följer robotar och artificiell intelligens som kan utföra människors arbete både snabbare och mer noggrant. På grund av denna utveckling har Centrix frågat 1 000 yrkesverksamma svenskar om de känner någon oro över att bli ersatta av ny teknik.

Sju av tio svarar att de inte tror att digitalisering och automatisering kommer att leda till ökad arbetslöshet. Bara åtta procent av de tillfrågade tror på att den tekniska utvecklingen kommer att orsaka arbetslöshet.

– Vi trodde nog att fler skulle vara oroliga för att bli av med jobbet eftersom det talas mycket om vad artificiell intelligens och digitaliseringen kan göra för företagen nuförtiden. Jag tror dock att många ser digitaliseringen och ai som verktyg för att utveckla de tjänster som redan idag hanteras av maskiner, exempelvis banktjänster och andra webbaserade tjänster, säger Klas Bonde, vd för Centric Professionals.

Svaren skiljer sig dock något beroende på hur gamla de svarande är. Nästan dubbelt så många i åldersgruppen 18-29 år är mer oroliga över digitaliseringen än vad övriga åldersgrupper utrycker. Dessutom har anställda inom den offentliga sektorn högre tilltro till digitaliseringen än vad man har inom den privata sektorn.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Luleå bygger testmiljö för 5g

Snart ska Luleå få 5g. Stadens universitet kommer tillsammans med bland annat Telia och Ericsson bygga en testmiljö.
– Vi är upprymda över att få en av de första 5g-installationerna i Sverige, säger projektledaren Karl Andersson.