nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Svenskar vill ha mer digital kontakt med myndigheter

Enligt en ny rapport från Visma vill allt fler svenskar att kontakten med myndigheter digitaliseras i mycket högra grad än vad det är i dagsläget.

  • Artikel annons 1

Ingen har vid det här laget missat att allt fler samhällsfunktioner digitaliseras, men enligt Vismas nya rapport Det Digitala Samhället tycker svenskarna att det gärna får bli ännu mer digitalt.

Enligt studien svarar 46 procent att de vill att kontakten med myndigheterna bör digitaliseras ännu mer. Framför allt skattedeklarationen lufts fram som något som får bli ännu mer digitalt än vad den är idag.

– I takt med att det digitala blir en allt större del av svenskarnas vardag ökar även förväntningarna på att kontakten med myndigheter också ska utvecklas. Samtidigt som servicenivån till invånarna ökar genom digitala verktyg så finns också tid och pengar för myndigheterna att spara när mindre administration krävs, säger Pär Johansson, digitaliseringsexpert på Visma.

Svenskar vill digitalisera mycket

Enligt rapporten framgår även:

*Närmare 4 av 10 vill att sjukvården digitaliseras i högre grad.

*3 av 10 tycker att kontakten med företag behöver bli mer digital.

*4 av 10 vill att hanteringen av pension och kontakt med Pensionsmyndigheten ska bli mer digital.

*4 av 10 vill att kommunikationen med Arbetsförmedlingen bör bli mer digital och lika många svarar Försäkringskassan.

Rapporten bygger på en statistiskt säkerställd Sifo-undersökning som är genomförd bland 1 008 svenskar, samt en undersökning som besvarats av personer i ledande positioner i 1 402 organisationer. Båda undersökningarna är genomförda i juni 2017.

Här finns hela rapporten

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4