nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Hög fart i mobilnätet

Telia och Ericsson har gjort livemätningar på över 700 Mbit/s i befintligt mobilnät mitt i Stockholm. Ti var med på plats när det skulle köras live.

Dubbelriktat från ett hustak mitt emot Berns salonger
  • Artikel annons 1

– Vi har slagit svenskt hastighetsrekord. Och vi har gjort det i ett befintligt mobilnät för kommersiellt bruk, säger Mats Lundbäck, teknisk chef på Telia.

Den historiska händelsen uppmättes inuti lokalerna hos Berns salonger vid Berzeli park mitt i centrala Stockholm.

Varför just här?

– Vi ville göra mätningarna i realtid i ett befintligt mobilt nät som redan har hög trafik. Och dessutom kunna visa vad som är möjligt utanför trådbunden laboaratoriemiljö säger Martin Pehrsson, nätchef på Telia.

Det hela möjliggjordes med en 5G-förberedd mottagare med fyra små externa antenner. Externa antenner för varje mobil enhet är dock ingen långsiktig lösning utan bara tillfälligt för att kunna göra demonstrationen i väntan på en teknisk lösning för att bygga in dem i mobilen. Till detta hade Telia tillsammans med samarbetspartnern Ericsson riktat två 4G-antenner från en befintlig site på ett hustak på andra sidan Berzeli park. Den ena med både 2 600 och 1 800 MHz och den andra på enbart 1 800 MHz. Med flera antenner som samverkar förs parallella dataströmmar över, i det här fallet 4 x 4, vilket gör att topphastigheten ökar.

Även vissa förändringar i basstationernas basbandskort hade gjorts för att möjliggöra höga hastigheter.

Men när Telia och Ericsson kallar till pressvisning uppmättes inget rekord. Däremot visade mätningarna en ganska stadig nivå på 700 Mbit/s. Rekordnoteringen på 757 Mbit/s hade gjorts några dagar innan demokörningen och Telia passade på att spara en skärmdump på den uppmätta rekordnoteringen.

Rekord är kul och toppmätningar viktiga att kunna visa, men enligt Mats Lundbäck har Telia och Ericsson lyckats med något ännu viktigare.

– Att det faktiskt idag är möjligt med snitthastigheter på 700 Mbit/s i ett befintligt 4G-nätverk, säger han.

Även om det är praktiskt möjligt med mycket höga hastigheter i 4G-nätet och kommer Telia inte satsa på någon utbyggnad den närmaste framtiden.

– På grund av den enkla orsaken att det inte finns kommersiella enheter som kan hantera såna hastigheter. Och därmed inget behov, säger Martin Pehrsson, nätchef på Telia.

Men han tillägger att det redan i slutet av året kommer att finnas utrustning som terminaler och basstationer tillgängliga för marknaden. Så framtiden är närmare än vi tror.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4