nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Johan Dennelind.

Uppdaterad – Telia: ”Sorgligt kapitel”

Telia Company har gått med på en global uppgörelse beträffande affärerna i Uzbekistan som slutar med böter på närmare åtta miljarder kronor.

  • Artikel annons 1

Efter många och långa vändor ser nu Telias affärer i Uzbekistan ut att vara till ända. Enligt ett pressmeddelande har operatören ingått en uppgörelse med den amerikanska finansinspektionen, det amerikanska justitiedepartementet och den allmänna åklagarmyndigheten i Nederländerna. Uppgörelsen rör Telias transaktioner i Uzbekistan och avslutas med att operatören betalar 965 miljoner dollar, eller motsvarande 7,7 miljarder svenska kronor

– Med dagens uppgörelse sätter vi punkt för ett sorgligt kapitel i Telia Companys historia. Bolagets nuvarande styrelse och ledning har sedan 2013 arbetat hårt och ansvarsfullt för att förstå vad som gick fel, för att åtgärda brister, för att minimera risken för framtida misstag och för att stärka förtroendet hos alla våra intressenter. Vi har kommit långt i byggandet av ett mer hållbart bolag med starkt fokus på bolagsstyrning och regelefterlevnad. Men det är en resa utan slut att förankra detta i vår kultur så att alla anställda förstår hur viktigt det är att alltid göra rätt. Dagens uppgörelse och sanktion är en smärtsam påminnelse om vad som händer om vi inte gör det, säger Johan Dennelind, vd och koncernchef i Telia Company, i ett uttalande.  

Härva av korruption  


Sedan 2014 har amerikanska och holländska myndigheter undersökt Telias förehavanden i Uzbekistan och kommit fram till att Telia Companys handlingar är i strid mot FCPA, (Foreign Corrupt Practices Act). Slutsatsen är att korrupta betalningar motsvarande 330 miljoner dollar har genomförts av bolaget, bland annat i samband med affärer med den lokala partnern Takilant Ltd. Bötesbeloppet på 965 miljoner dollar ska utbetalas till de amerikanska och holländska myndigheterna som genomfört granskningen.

Uppgörelsen rör enbart Telia Companys ansvar och de fel som bolaget begått. Svenska åklagare utreder enskilda individer verksamma inom bolaget.

Åklagarmyndigheten agerar

Enligt uppgifter från förmiddagen, (22 sept), har den svenska åklagarmyndigheten väckt åtal mot ett antal tidigare anställda hos Telia Company. Samtidigt väcks talan mot Telia Company om förverkande av vinster som uppkommit genom eventuellt brott.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Fajten mellan Jabra och Polycom

Tester

2500 kronor mot 2700. Jabra Speak 710 och Polycom Voxbox är dubbelt så dyra som till exempel Konftel Ego. Är de här premium-ljudpuckarna värda de extra slantarna?