nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Tieto och Cisco i Internet of things-allians

Samarbetet mellan de två parterna har som mål att ta fram en ny plattform som ska locka kunder dra nytta av "sakernas internet".

  • Artikel annons 1

Samarbetet går ut på att ta fram en plattform för applikationer inom industriellt internet, där parterna syftar till att integrera fysiska maskiner med smarta processer, big data och avancerad analys.

Visionen för parterna är att plattformen ska skapa nya sätt att utvinna data ur alla de ansluta devicer och maskiner som kommunicerar och distribuerar data mellan sig.

Här tror båda företagen att man kan dra nytta av varandras kompetens. Där står Tieto för systemintegration och bred kunskap i flera branscher samt innovativa m2m-lösningar. Cisco bidrar med kunskap och vision kring IoT och nätverkslösningarna. Därmed blir Tieto det första nordiska företaget som tar fram applikationer till Ciuscos Iox-plattform.

– Det som nu pågår är en industriell revolution och det kommer att fullständigt ändra ramarna för allt affärstänkande. Ingen bransch kommer att förbli sig lik, menar Taneli Tikka, chef för industrial internet-verksamheten på Tieto.

I en inledande fas kommer man fokusera på två branscher: tillverkning- och transportsektorn, men företagen pekar också ut sjukvårdssektorn som intressant.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

”Arbetssätt och kultur är levande och behöver ständigt underhåll”

Nyheter

Öppenhet, interaktion, flexibilitet, kreativitet och synergi. När Tre utvecklade sitt nya huvudkontor var visionen tydlig.
Men hur har det fallit ut i verkligheten?
– Första veckan i 3Huset var jag glatt överraskad över nyfikenheten och hur mycket våra medarbetare nyttjade möjligheterna, säger Helena Körberg, projektledare för Tres nya huvudkontor.