nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Tappade storkund efter nätbyte

DGC:s tidigare storkund One Nordic har bytt telefonileverantör till Telia. Bakgrunden är att DGC har en ny mobilnätsleverantör i Tre och en ny upphandling av One Nordics ägarbolag.

  • Artikel annons 1

I bokslutet för 2016 konstaterar DGC:s vd Jörgen Qwist själv att tappet av energikonsultbolaget One Nordic är av betydande karaktär.

” Av olika skäl ville kunden ligga kvar i Telias mobilnät. Det täckningsbidrag vi förlorar på One Nordic kommer bli svårt att hämta hem 2017 så vi räknar med en försämrad lönsamhet i telefoniområdet detta år. Vinner vi stora affärer kan dock den bilden snabbt förändras”, skriver han i sin kommentar.

När One Nordic 2012 blev telefonikunder hos DGC var det operatörens största mobiltelefonikunder och en av de största affärerna på telefoniområdet. Vid årsskiftet tog dock det samarbetet slut.

– Jag vill först bara säga att vi är väldigt nöjda med DGC som leverantör. De har varit väldigt duktiga gentemot oss och vi har inte haft något att klaga på överhuvudtaget, konstaterar One Nordics it-chef Åse Petersén.

Tre ny nätleverantör

Istället är det två anledningar till att samarbetet på telefoniområdet avslutats. Främst bottnar det i att DGC för ett år sedan tecknade ett nytt avtal om nätleverans med Tre. DGC:s kunder ska framöver alltså i första hand använda Tres nät för mobilnätstjänster. När One Nordic blev DGC-kunder var det Telia som stod för nätleveransen (däremellan har DGC också tecknat och avslutat ett avtal med Tele2, men det har inte varit aktuellt för One Nordic).

– Ingen annan operatör kan leverera ett nät med samma möjligheter som Telia. Vi finns spridda över landet och har verksamhet med kraftverk på platser långt ut. Vi skulle kunna använda oss av flera olika leverantörer men vi har gjort bedömningen att vi inte mäktar med det, säger Åse Petersén.

Ägarbolaget genomförde upphandling

Den andra anledningen är att det bolag som äger One Nordic, Altor, genomfört en gemensam telefoniupphandling för sina olika bolag där Telia valdes som leverantör. One Nordic har drygt 1 000 abonnemang till sina anställda och det rör sig uteslutande om mobila abonnemang. One Nordic är Teliakunder sedan årsskiftet.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4