nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Undersökning – IOT-funktioner öppna för angrepp

Energibolagen vill investera i iot-funktioner för bland annat effektivisering och övervakning. Dålig förståelse och dåliga kunskaper inom iot medför dock säkerhetshot mot bolagens it-infrastruktur.

  • Artikel annons 1

Satellitkommunikationsbolaget Inmarsat har låtit göra en undersökning för att kolla hur energibolagen tänker runt säkerhet när de installerar olika typer av uppkopplade saker, (IOT), i deras system. Resultatet är ganska oroväckande.

Endast tre av tio energibolag svarar att de har tagit särskild hänsyn till hur de ska skydda iot-funktionerna redan vid installationen. Övriga är mycket väl medvetna om säkerhetsbristerna men bara strax över hälften svarar att de skulle behöva göra betydande investeringar för att möta både fysiska och digitala säkerhetskrav. Endast fyra av tio har lagt särskilt fokus på att skydda tekniken mot cyberattacker.

Saknar kompetens

Även researchföretaget Vanson Bourne kom tidigare i år fram till samma sak. I deras undersökning framgick även att de intervjuade it-cheferna ansåg att de högre cheferna och beslutsfattarna inom deras verksamheter saknade kunskaper om iot för att kunna avgöra vilka investeringar som krävs.

Slutsatsen från Inmarsat är att det är ett säkerhetsproblem att företagens ledning saknar kunskaper och förståelse inom iot. Deras undersökning mot energibolagen visar att närmare 60 procent av bolagens ledning antingen saknar kunskaper om iot eller har mycket bristfälliga kunskaper.

Chuck Mosely, chef inom avdelningen energi på Inmarsat Enterprise kommenterar undersökningen:

– IOT representerar en fundamental förändring i sättet energinätverk styrs och hur organisationerna arbetar. Kärnverksamheten i energibolagen har traditionellt varit isolerade från destruktiva cyber-attacker som har skakat andra industrier, som om de inte ens vore länkade till internet. Men, i och med implementeringen av iot har fler och fler delar av infrastrukturen blivit ihopkopplade, vilket skapar nya sårbarheter och risker.

Han fortsätter:

– Dessvärre visar vår undersökning att många energibolag saknar både säkerhetstänk och kunskaper för att möta dessa nya sårbarheter. Dessa behov måste snarast adresseras, och frågorna måste drivas uppifrån inom energibolagen för att de inte ska gå miste om de många fantastiska möjligheterna som iot kan föra med sig till energisektorn.

Hela undersökningen finns här:

  • Annons 3

Fler nyheter

Studie visar stor okunskap kring molnsäkerhet

Vem ansvarar för säkerheten i molnet? Många företag lever i tron att säkerhetsansvar ingår när de köper publika molntjänster.
– Säkerhetsansvariga har stort förtroende för molntjänsterna men inte vet vilket ansvar de själva har, säger Greg Day på Palo Alto Networks.

  • Annons 4

Experten: Bli inte inlåst i molnet

Allt fler överger sina egna datacenter för molnet. Här berättar Uclaritys expert vad du bör tänka på. Fördelarna är många – men att flytta sin verksamhet vidare kan visa sig bli svårt.
– Inlåsningen är en tyst strategi från molntjänst-leverantörerna, säger Martin Lidholm till Telekom idag.