nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Stadshuset i Uppsala FOTO: Gulundin

Uppsala väljer Enghouse kontaktcenterlösning

Enghouse Interactive och Tele2 står för leveransen av kontaktcenterlösningar till Uppsala.
Det meddelar företaget och framöver kommer plattformen Trio vara enhetslösningen i hela kommunen.

  • Artikel annons 1

En kommun kan ofta ha en spretig tele.infrastruktur med många olika delar. I Uppsala finns elva kontaktcenter och 97 olika svarsgrupper. Dessa kommer nu så sakteligen föras över till en gemensam plattform levererad av Enghouse.

Lösningen, Trio, innefattar agenter, mobila agenter, chatt, sociala medier och co-beowsing. Lösningen ska inte bara underlätta arbetet för kommunen, förhoppningen är att även medborgare ska dra fördelar av nyheten.
– Vi hoppas få en modern och enhetlig miljö som ska förenkla för både användarna och de som ska förvalta och supporta den nya lösningen. Förhoppningen är även att lösningen är mer kostnadseffektiv, säger Martin Holm, funktionsansvarig telefoni Uppsala kommun.

För kommunens medarbetare underlättar lösningen samverkan mellan olika förvaltningar. Uppsala kommun är stort och bara IT-supporten kan hantera upp till 60 000 ärenden per år. Med Trio får kommunens medarbetare ett gemensamt verktyg för all hantering av kontaktcenter och får därmed möjlighet att samarbeta på ett annat sätt än innan.

Etiketter:

  • Annons 3

Fler nyheter

Södra påbörjar 5g-resan

Ett första steg mot automation via 5g. Skogsägarföreningen Södra ansluter till Telias partnerprogram för 5g och tillsammans med operatören ska de utveckla tekniken vid massabruket i Mörrum.

  • Annons 4