nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Utbyggnaden av fibernät går i rasande fart

– och mobilnätet går ännu snabbare

PTS har släppt sina rapporter som kartlägger bredbandsutbyggnaden och mobiltäckningen för 2015. I den framgår att allt fler svenskar får tillgång till snabba fiber- och mobilnät.

  • Artikel annons 1

Rapporterna som idag har lämnats till regeringen visar bland annat att två tredjedelar av alla hushåll och företag i Sverige hade tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s i oktober 2015. Det är en ökning med sex procentenheter jämfört med samma tidpunkt förra året. Dessutom befinner sig ytterligare cirka tio procent av hushållen inom 50 meter från en fiberansluten byggnad och skulle således relativt enkelt och billigt kunna ansluta sig till det befintliga nätet. 

Tillgången till fibernät är fortfarande störst i tätbebyggda områden, men tillväxten är snabbast utanför tätort och småort där nu 21 procent av hushållen har tillgång till fiber, en ökning med åtta procentenheter på ett år. En viktig anledning till den goda utvecklingen är det statliga bredbandsstödet som riktar sig till just dessa områden.

Samtidigt har också den mobila utbyggnaden ökat kraftigt, och snabba mobila bredbandsnät, med en hastighet på minst 10 Mbit/s,  täcker nu 77 procent av Sveriges yta. Det är en ökning med hela 26 procentenheter av landets yta på ett år och betyder att nästan alla svenska hushåll nu har möjlighet att ansluta till 4g, även om det i vissa fall kan det krävas en extern antenn. PTS pekar ut sitt täckningskrav i 800 MHz-bandet som en starkt bidragande orsak till utvecklingen.

En annan förklaring till den kraftiga ökningen är att operatören Net1 genomfört ett teknikskifte från 3g- till 4g-teknik. 

Den snabba mobiltäckningen är som väntat fortfarande sämst i de norra delarna av landet, men samtidigt är det där utvecklingen går snabbast. I Västernorrland, Jämtland, Västerbotten och Norrbotten har yttäckningen ökat med mellan 35 och 45 procentenheter för mobilt bredband med minst 10 Mbit/s.

– Sverige har en stark utveckling med bredbandsinvesteringar från många aktörer och en tydlig efterfrågan från konsumenterna. Särskilt glädjande är att utbyggnaden sker i alla delar av landet, säger Catarina Wretman, stf generaldirektör på PTS.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Luleå bygger testmiljö för 5g

Snart ska Luleå få 5g. Stadens universitet kommer tillsammans med bland annat Telia och Ericsson bygga en testmiljö.
– Vi är upprymda över att få en av de första 5g-installationerna i Sverige, säger projektledaren Karl Andersson.