nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Växande missnöje hos kunder

Svenska bredbandskunder har blivit mer missnöjda med de tjänster som finns till hands. Det visar en undersökning från Svenskt Kvalitetsindex.

Tele2 klarar sig ganska bra när kunderna betygsätter aktörerna
  • Artikel annons 1

Klagomål på digital-tv och bredband har förekommit så länge tekniken har funnits till hands. Men de kunder som idag har anledning att klaga på tjänster de betalar för är mer missnöjda än någonsin. Enligt Svenskt Kvalitetsindex, SKI, beror den negativa utvecklingen till stora delar på att svenska hushåll och företag har blivit mer beroende av att tekniken fungerar och att minsta lilla avbrott snabbt kan leda till irritation.

Kunderna ogillar dessutom hur de flesta aktörer sköter klagomålshanteringen. Bara Canal Digital har en positiv utveckling för klagomålshantering medan alla andra aktörer får sämre betyg jämfört med tidigare undersökningar.

Hos företagskunder får Tele2 och Bredbandsbolaget bäst genomsnittligt betyg för bredbandstjänster, även om båda tappar jämfört med föregående undersökningar. Och när det gäller fast telefoni är företagskunder mest nöjda med tjänsterna från Tele2 och Telia.

Undersökningen är genomförd under augusti-september i år med hjälp av intervjuer bestående av närmare 40 frågor.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4

Fajten mellan Jabra och Polycom

Tester

2500 kronor mot 2700. Jabra Speak 710 och Polycom Voxbox är dubbelt så dyra som till exempel Konftel Ego. Är de här premium-ljudpuckarna värda de extra slantarna?