nr-logo

Bevakar den svenska telekombranschen

Ventelo renodlar och säljer privatkunderna

  • Artikel annons 1

Ventelo väljer nu att koncentrera sig helt på företagsmarknaden och den offentliga sektorn. Som ett led i detta säljs privatkundsbasen inom fast telefoni. Syftet är att göra Ventelo mer konkurrenskraftigt och tydligare på den svenska marknaden. Totalt berörs 55 000 privatkunder inom fast telefoni och köpande part är Universal Telecom.

– Företagsmarknaden är mycket viktig för oss och vi ämnar bli en av de främsta aktörerna på den svenska marknaden för i första hand små och medelstora företag samt offentlig sektor, säger Thore Berthelsen, vd Ventelo Sverige. Privatmarknaden handlar idag främst om pris och vi vill bli bättre inom service och ha ett bredare erbjudande och då är det företagsmarknaden och den offentliga sektorn som är vår målgrupp.

Ventelo har under flera år som underleverantör tillhandahållit telefoni- och datatjänster åt Universal Telecoms kunder. I samband med försäljningen förlängs även detta tjänsteavtal med tre år.

– Vi har ett flerårigt samarbete med Universal Telecom bakom oss och vi känner oss trygga med att de kommer att förvalta våra privatkunder väl, säger Thore Berthelsen.

  • Annons 3

Fler nyheter

  • Annons 4