Håll dig uppdaterad med vårt kostnadsfria nyhetsbrev

Varje vecka får du en sammanfattning av de senaste nyheterna direkt till din inkorg.

Registrera dig

1-1 i Kammarrätten mellan PTS och Huawei

5g-auktionen UPPDATERAD. Idag kom avgörandet i Kammarrätten om PTS villkor i 5g-auktionen. Domstolen stoppar inhiberingen, men anser att Huawei har rätt att få saken provad i domstol.

1-1 i Kammarrätten mellan PTS och Huawei

Ni kan historien nu. PTS bestämde när man valde ut fyra godkända budgivare i 5g-auktionen att de inte skulle få använda utrustning från vare sig Huawei eller ZTE i 5g-näten, och att redan installerad utrustning skulle behöva bytas ut innan 1 januari 2025.

Huawei överklagade till förvaltningsrätten som stoppade PTS från att använda villkoret om de kinesiska leverantörerna till dess att saken var prövad färdig i domstolen, en så kallad inhibition. Sen lämnade även Tre, en av de godkända budgivarna, in en överklagan.

PTS skickade därefter ärendet vidare högre upp i hierarkin. Man ville att Kammarrätten skulle dels stoppa inhiberingen och dels besluta att Huawei inte har rätt att överklaga beslutet förrän en tilldelning har skett.

I dag beslutade Kammarrätten att inhiberingen upphör, men att Huawei ska få saken provad i förvaltningsrätten.

I domen skriver Kammarätten: ”Mot bakgrund av villkorens utformning instämmer kammarrätten i förvaltningsrättens bedömning att beslutet har faktiska verkningar för Huawei eftersom kännedom om de aktuella villkoren redan i nuläget kan inverka menligt på viljan att införskaffa Huaweis produkter och därmed på Huaweis försäljning. Eftersom beslutet har faktiska verkningar är det inte av betydelse om beslutet är av förberedande slag eller inte.”

Vidare skriver man: ”De aktuella villkoren föreskriver att produkter från utpekade leverantörer inte får användas i de aktuella frekvensbanden. Ett sådant förbud innebär enligt kammarrätten en sådan begränsning i en utpekad leverantörs möjlighet att tillhandahålla produkter att det måste antas att förbudet påverkar dennes rättigheter.”

Kring inhiberings-beslutet resonerar domstolen att Huaweis olägenheter ska ställas mot dels skälen bakom uteslutnings-beslutet samt dels betydelsen av utbyggnad av 5g för samhället i stort. Så här skriver man: ”Vid en sammanvägd bedömning anser kammarrätten att det inte finns skäl att förordna att beslutspunkt 2 (punkt 28 och 30) och beslutspunkt 3 i PTS beslut tills vidare inte ska gälla.”

PTS skriver på sin hemsida att man nu ska ta kontakt med budgivarna för att se när en auktion kan inledas. Klart är redan nu att det inte kommer att ske i december.

Huawei uppmanar dock PTS att avvakta med auktionen till dess att frågan är färdigutredd i domstolarna.

– Det ligger inte i någons intresse att 5g-auktionen hålls medan det fortfarande pågår en rättslig prövning i domstolarna. Huawei uppmanar därför PTS att avvakta den slutliga rättsliga prövningen och inte inleda auktionen med de tydliga osäkerheter som råder. Konkurrensen sätts helt ur spel om PTS väljer att gå vidare med auktionen utan fastställda villkor för vilken utrustning som kan användas, säger Kenneth Fredriksen, vice vd för Huawei CEE och Norden i ett uttalande.

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation.
Just nu begränsat erbjudande!

Gratis nyhetsbrev!

De viktigaste nyheterna direkt i mejlen. Helt kostnadsfritt!
Skickar begäran
Jag godkänner att Telekomidag sparar mina uppgifter