100 000 telefonikunder hos Com Hem

Under första kvartalet ökade Com Hem både i omsättning och resultat. Förklaringen är framförallt en stark tillströmning av telefonikunder. 100 000 svenskar ringer nu med operatören.

Com Hem ökade nettoomsättningen med 27 procent till 553 miljoner kronor (434) för perioden januari – mars 2006. Ebitda-resultatet förbättrades med 35 procent till 226 miljoner kronor (168). Den positiva utvecklingen beror på stark tillströmning av nya kunder, framför allt inom telefoni uppger företaget.

Under första kvartalet 2006 passerade Com Hem 50 000 triple play-kunder och per den 31 mars använder 53 000 kunder digital-tv, bredband och telefoni från Com Hem. Under första kvartalet 2006 har Com Hems telefonikunder ökat med 23 000. I praktiken innebär detta att 100 000 svenskar nu ringer med Com Hem.

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.