125 miljoner tv-mobilanvändare 2010

Det kommer att finnas knappt 125 miljoner tv-mobilanvändare i världen 2010, enigt en rapport från Informa Telecoms and Media. Enligt en rapporten kommer marknaden att nå en kritisk massa så sent som 2009. Rapporten pekar också på att det är teknikerna S-DMB och T-DMB som kommer att vara tekniskt mest avancerade de närmaste åren. Därefter blir DVB-H den dominerande standarden.

Enligt rapporten kommer försäljningen av tv-mobiler vara starkast i Sydkorea och Japan. Initialt kommer tekologierna S-DMB och T-DMB, varav den förstnämnda är satellitbunden och den sistnämnda markbunden, att dominera. Men redan 2008 kommer teknologin DVB-H vara dominerande och nå 74 miljoner användare 2010, vilket är nästan 60 procent av alla användare. T-DMB kommer då stå för 18 miljoner användare och S-DMB för 15 miljoner. Rapporten slår också fast att i antal telefoner så kommer marknaden att ha vuxit från dagens nivå på 130 000 enheter till 83,5 miljoner 20010.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.