15 miljoner mobiler i svenskarnas byrålådor

Kasserade batterier, glödlampor, mobiltelefoner och klockor är de små el-produkter svenskarna har mest av hemma i byrålådan. Det visar en färsk undersökning från Avfall Sverige och El-Kretsen.

Sverige har ett av världens mest välfungerande system för insamling och återvinning av elavfall. År 2007 återvanns 159 000 ton, eller drygt 17 kg elavfall per invånare.

Men trots att svenskarna är bra på att lämna in alla typer av elavfall, finns det farhågor att inte allt elavfall samlas in. Det gäller särskilt små produkter som lätt skulle kunna kastas i soppåsen Därför har Avfall Sverige och El-Kretsen undersökt vart hushållens kasserade små elprodukter tar vägen.

Ligger i byrålådan

Det visade sig inte oväntat att en hel del småelektronik ligger kvar i byrålådan. Många hushåll sparar små elprodukter. 65 procent sparar kasserade batterier, 43 procent glödlampor, 41 procent mobiltelefoner och 37 procent sparar klockor som inte längre används eller är trasiga.

Svenska folket köper drygt 3 miljoner nya mobiltelefoner per år. Knappt en miljon mobiltelefoner återvinns per år i Sverige. Plockanalyser visar att nästan inga mobiler slängs i soppåsen, istället finns de kvar hemma. Uppskattningsvis finns cirka 15 miljoner mobiler som inte används kvar i svenska hem. 83 procent har en eller flera mobiler hemma, som de inte använder. I genomsnitt har man 2,35 mobiler per person hemma. Men detta är inte unikt för Sverige.

12 000 ton felsorteras

En del småelektronik hamnar dock fortfarande i soppåsen. Merparten av svenskarna vet vad man ska göra med sina små elprodukter när de inte längre fungerar. De som syndar anger bekvämlighet eller okunskap som skäl, oftast är detta yngre upp till 29 år och barnfamiljer.

Glödlampor slängs oftast i soppåsen och den felsorterade mängden elavfall (både stort och smått) uppskattas till 12 tusen ton per år. Vid internationella jämförelser är resultatet bra, men enligt den svenska nollvisionen ska allt återvinnas.

Flertalet hushåll, 81 procent, säger att de aldrig kastar elavfall i soppåsen och nära 90 procent anser sig tillräckligt informerade om vad och hur man ska göra, nämligen lämna avfallet på en miljöstation eller återvinningscentral.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.