20 000 abonnenter i Rakel-nätet

När Räddningstjänsten Storgöteborg nyligen tog steget in i blåljusmyndigheternas eget mobilnät Rakel passerades gränsen 20 000 abonnenter. Men ännu dröjer det innan nätet är färdigutbyggt.

Räddningstjänsten Storgöteborg räknar med att införa Rakel i skarp drift under våren. Till att börja med kommer det vara ledningscentralen, förstabilar och operativa insatsledare som använder det nya systemet.

– Nästa steg är att uppgradera våra specialfordon. Vår målbild är att all vår räddningspersonal i operativ tjänst ska ha en rollbaserad terminal så småningom, berättar projektledaren Håkan Hasewinkel.

Även om det befintliga analoga kommunikationssystemet fungerar bra anser han att det finns flera fördelar med att gå över till Rakel.

– Vi vill inte ha för många olika tekniska system och Rakel kan vi använda både för tal och för olika typer av data, säger han.

Som exempel på nya funktioner ger han tekniska larm, möjlighet att få fram information ur olika databaser och telemetritjänster.

– Vi kan också öka den personliga tryggheten och säkerheten för personalen på ett annat sätt än idag, genom funktioner som Man Down (nödsamtal) och Positionering, påpekar han.

Nätet klart 2010

Uppbyggnaden av Rakel-nätet var innan beslutet fattades en politisk långbänk och ännu finns det inte täckning i hela landet. Om planeringen håller ska de återstående etapperna i Jämtland, Västerbotten och Norrbotten stå klara före årets slut. Nätet byggs och drivs av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB. Även om det brukar kallas för ett mobilnät för blåljusmyndigheter så är det också möjligt för exempelvis kommuner och energibolag att ansluta sig till Rakel. När nätet är fullt utbyggt räknar MSB med att det kommer att ha omkring 50 000 abonnenter.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.