25 år sedan gsm föddes

För precis ett kvarts sekel sedan, den 7 september 1987, lades grunden för det som kom att bli dagens mobilnät.

Mycket i världen hade kunnat se annorlunda ut om inte 13 europeiska telemyndigheter, där ibland dåvarande Televerket, hade satt sig ner vid förhandlingsbordet den där septemberdagen för 25 år sedan. På mötet, som ägde rum i Köpenhamn, drogs ramarna upp för det samarbete kring valet av mobilteknik som skulle resultera i gsm.

Strand Consult, som påmint oss om händelsen, konstaterar att det fanns många skäl till varför det blev just gsm som Europa valde att använda. Ett av de verkligt tunga argumenten var att försäkra sig om att det blev europeiska företag och europeisk teknik som skulle gynnas av utbyggnaden av nästa generations mobilnät och inte deras amerikanska och japanska konkurrenter.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.