350 miljoner till teknisk forskning

De tre vinnarna i årets forskningsproposition blev Vetenskapsrådet, Vinnova och Formas som får mellan 30 och 50 procent mer i anslag. Av de totalt 2,34 miljarderna i propositionen går 350 miljoner till den tekniska forskningen.

För Vinnova innebär forskningspropositionen 575 nya miljoner de kommande tre åren. Vinnova som idag har drygt 1,1 miljarder kronor i anslag, får alltså en 50-procentig höjning av anslagen.

Propositionen förstärker bland annat Vinnovas insatser för teknisk forskning med 290 miljoner kronor. 180 miljoner går till FoU-program, 110 miljoner till finansiering av industriforskningsinstituten och 60 miljoner till satsningar på forsknings- och innovationsmiljöer.

Ny organisation för forskning

Vetenskapsrådet får totalt drygt 1 miljard kronor, varav 160 miljoner ska gå till teknisk forskning och Formas tilldelas 180 miljoner kronor.

I propositionen föreslås också en ny nationell organisation för EUs forskningssamarbete. EU-FoU-rådet föreslås avvecklas och verksamheten överföras till Vinnova i form av ett sekretariat. Sekretariatet ska främja svensk medverkan i EU-forskningssamarbeten genom information, utbildning, rådgivning och juridisk hjälp till företag och forskare vid universitet och högskola.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.