3g-nyttan oklar för företagskunder

Operatörerna får svårt att övertyga företagskunderna att gå över till 3g. Det visar en undersökning som utförts av Marknadsanalytikerna.com.

Undersökningen visar att 3g-tjänster som videotelefoni, positionering och e-post är intressanta för vissa branscher men det är snarare ett undantagsfall än en regel. Därtill tillkommer de tekniska begränsningarna i mobiltelefonerna samt brister i användargränsnittet som leder till att 3g-tekniken inte levererar något tydligt mervärde utan ses snarare som en kostnad än en tillgång.

I frånvaron av nyttotjänster är företagens huvudresonemang hur bra service operatören kan erbjuda, dennes täckning, vilka garantivillkor som erbjuds, hur många kunder och konkurrenter som har införskaffat tekniken, pålitlighet i tjänster och hårdvara samt möjligheten till skräddarsydda avtal efter egna behov.

– Företagens beslutprocess om investeringar i 3g-tekniken är mer avancerande än konsumenternas. Utan nyttotjänster måste alla operatörer förstå företagens investeringsresonemang kring mobiltelefoni för att lyckas sälja in tekniken. Telia, Vodafone och Tele2/Comviq har en enklare uppgift att slussa över sina kunder till 3g-nätet än Tre. Eftersom Tre är utan ett eget 2g nät måste de bearbeta marknaden effektivare än resterande operatörer säger Theodor Mavrodis på MarknadsAnalytikerna.com.

Priset viktigast

Den viktigaste faktorn för att företag idag ska investera i 3g är dock priset. För standardiserade tjänster är priset alltid av avgörande betydelse och eftersom 3g idag inte erbjuder ett större värde än 2g får priset en extra tyngd i beslutsprocessen. Operatörer som vill komma ifrån priskonkurrensen är det därför av yttersta vikt att skapa ett genuint mervärde med 3g tekniken genom att erbjuda tjänster som företagen verkligen vill ha, enligt analytikerna.

Theodor Mavrodis tror att 3g-tjänsterna kommer att spela en allt större roll i operatörernas konkurrensfördelar gentemot varandra. Att erbjuda unika tjänster kommer vara ett sätt att vinna kunder från konkurrenterna men tjänsteutbudet måste dock vara väl genomtänkt och anpassat till varje företagsmålgrupp. Segmentering blir därför en av nyckelfaktorerna för framgång. Kan man därtill få ensamrätt till vissa typer av tjänster står man väl utrustad för att bli den segrade parten ur den kommande 3g-striden.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.