40 miljoner projekt för e-tjänster

Vinnova satsar 21 miljoner kronor på sex projekt i Stockholm, Lycksele, Linköping och Karlskrona kring utveckling av offentliga e-tjänster för företag. Med medfinansieringen satsas därmed över 40 miljoner kronor i projekten. Forsknings- och utvecklingsprojekten finansieras inom Vinnova-programmet ”E-tjänster i offentlig verksamhet” och utlysningen ”Gränsöverskridande offentliga e-tjänster för företag”.

De beviljade projekten är: 

* E-samhället och företagen, ESAM, ska utveckla sju e-tjänster i en portalfunktion för att betjäna företagen i kommunerna Orust och Upplands-Väsby. Verket för förvaltningsutveckling, Verva. 3 miljoner kronor.

* E-tjänst Säkra Gruvor ska skapa en flerspråkig e-tjänst som förser aktörerna inom gruvnäringen, både i Sverige och internationellt, med relevant information kring säkerhetsarbetet i ett gruvprojekt, bland annat genom miljörapporter. Lycksele Lärcentrum, Lycksele kommun. 2,5 miljoner kronor.

* Starta Företag är en myndighetsgemensam e-tjänst för att vägen från idé till eget företag ska bli tydligare och enklare. Nutek. 4 miljoner kronor.

* Processdrivna e-tjänster för näringslivsutveckling i kommuner ska utveckla e-tjänster som verktyg för interaktion mellan kommun och företag i en mängd ärenden såsom markärenden, byggärenden, serveringsärenden och miljöärenden. Linköpings kommun. 3 miljoner kronor.

* Planeringsportalen ska bli en webbtjänst till stöd för fysisk planerig, infrastrukturplanering samt lokalisering och tillståndsprövning av byggnader och anläggningar. Boverket. 5 miljoner kronor.

* Elektronisk offentlig upphandling av telekommunikation ska ta fram en portal för offentlig upphandling av telekommunikationstjänster. Detta blir ett verktyg för upphandlande myndigheter samtidigt som företagen, främst mindre och medelstora, får ökade möjligheter konkurrera på den offentliga marknaden. IT-Företagen. 3,5 miljoner kronor.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.