42Networks växer med förlust

42Networks, som utvecklar produkter och lösningar för bredbandstelefoni och triple play, kom att i det närmaste fördubbla sin omsättning under 2005 i förhållande till föregående år. Enligt bokslutet för 2005 uppgick omsättningen till 43 miljoner kronor.

Men resultatet blev negativt. Rörelseresultat före skatt blev minus 2,3 miljoner kronor. Det förklaras med företagets planerade expansionsstrategi, med fördubbling av antalet medarbetare och utvidgning till nya marknader. Den fortsatta expansionen säkrades finansiellt i början av 2006 med en nyemission av aktier till ett värde av 24 miljoner kronor, varav huvuddelen tecknades av CapMan.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.