”5g är ingen revolution”

5G Klart, men inte färdigt. Så beskriver Fredrik Tufvesson läget för 5g just nu.
– 5g testas ju redan, men det lär ta tid innan det når allmänheten, säger han till Telekom idag.

”5g är ingen revolution”

I ett par år har 5g varit den största och hetaste trenden inom telekombranschen. Men hur långt har vi kommit på resan – och när kommer vi få se de första riktiga applikationerna? Fredrik Tufvesson, professor inom radiosystem vid Lunds universitet, säger att teknikskiftet kommer ta tid.

– Just nu är det mycket försök och pilottester samtidigt som arbetet med standardiseringen pågår. Jag tror att 5g standarden klubbas om två år, men eftersom vi ganska väl vet hur det kommer att se ut – är just det inget som bromsar. Nu handlar det om att komma överens, testa och prova, en del i den naturliga utvecklingen.

Ingen som leder racet

Det talas vissa gånger om att olika länder kommit olika långt i sin utveckling och implementering av tekniken, men det är något som Fredrik inte riktigt håller med om.

– Nej, jag skulle inte säga att några är ledande. Det handlar om att man har olika fokus. I Sydkorea var det exempelvis stort fokus på video relaterat till OS. I USA är intresset större för fasta länkar och i Europa håller man framförallt och tittar på de 3,6GHz-frekvenserna, säger han.

Nere på telekommässan Mobile World Congress, sa bland annat Ericsson att ”5g är redo för business”, men det tycker Fredrik är lite kryddat.

– Man kan säga att 5g är klart, men inte färdigt. Förvisso beror det lite på vad man menar med att 5g är här. Var det när första piloten rullades ut eller blir det när det finns täckning i Jukkasjärvi? Och jag tror att det vi kallar för 5g i dag – inte kommer att vara vad vi ser som 5g om fem år.

Inga tekniska showstoppers

Teknisk ser Fredrik inga egentliga hinder för tekniken, men det innebär inte att vi inom kort har symbolen ”5g” istället för ”4g” på våra mobiler.

– Som jag ser det finns det inga direkta tekniska showstoppers. Affärsmässigt krävs det dock mera. I de högre frekvenserna är det fortfarande utmaningar att få det stabilt i en dynamisk miljö – och då krävs det att krävs det att man sätter upp nya basstationer med tätare mellanrum – vilket blir en utmaning för operatörerna. 

”5g ingen revolution”

Experter har tidigare beskrivit den nya mobilstandarden som en lösning för operatörernas problem, vilket är en åsikt som Lundaprofessorn håller med om.

– För privatpersoner är 5g ingen revolution. Vill du ha snabb mobilsurf så har du det redan i dag, det problemet löstes när 4g kom. Det här är något som operatörerna behöver för att få mer kapacitet och för att kunna avlasta sina 4g-nät, säger Fredrik.

Istället tror han att tekniken kommer att ”smyga sig på” vanliga konsumenter.

– Jag tror att det som kommer slå igenom är något som ingen märker – nämligen alla uppkopplade sensorer. Exempelvis fuktmätare i krypgrunden eller mobilstyrning av dörrlås. Egentligen raka motsatsen till snabbt 5g – det är långsamt, men kan tack vare tekniken göras billigt och energisnålt, säger Fredrik Tufvesson.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.