5g kan lyfta BNP med 126 miljarder kronor

5g En färsk rapport från TechSverige visar att 5g kan bidra till en årlig miljardökning av BNP. ”Nu är det dags för Sverige att gripa möjligheterna”, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert, i ett pressmeddelande.

5g kan lyfta BNP med 126 miljarder kronor

Sverige har alltid legat i framkant vad gäller införandet av nya mobilnät – förutom när det kommer till 5g. Till följd av 5g-auktionens förseningar halkade Sverige efter andra länder i Europa som Danmark, Nederländerna och Italien. Men efter operatörernas miljardinvesteringar har 5g-utbyggnaden i landet nu gasat på.

I TechSveriges rapport ”Miljarder skäl för 5g” framkommer det att 5g har möjlighet att bidra till BNP-ökningar om 126 miljarder kronor per år, motsvarande två procent av Sveriges totala BNP.

– Hur snabbt och på vilket sätt offentlig sektor, tillsammans med marknaden, lyckas införa och dra nytta av tekniken kommer vara avgörande för utvecklingen av en hållbar samhällsservice, säger Robert Liljeström, näringspolitisk expert på TechSverige.

Fyra åtgärder för att maximera 5g-potentialen

För att kunna ta vara på möjligheterna med 5g presenteras fyra åtgärder.

1. Stötta en effektiv och ändamålsenlig utbyggnad

För att näringsliv och den offentliga sektorn ska kunna dra nytta av 5g-nätets fördelar och uppnå ekonomisk tillväxt är det viktigt att Sverige skapar rätt förutsättningar och gynnsamma investeringsmöjligheter för en effektiv och ändamålsenlig utbyggnad av nätinfrastrukturen.

2. Inför ett konnektivitetslyft för en smart och hållbar samhällsservice

5g och konnektivitet erbjuder stora möjligheter inom samhällsnyttiga områden och smarta infrastrukturer. Men inom den offentliga sektorn går digitaliseringen långsamt. TechSverige föreslår därför ett nytt politiskt mål – att den offentliga sektorn ska maximera användningen av konnektivitet för att främja en smart och hållbar samhällsservice.

3. Ökad kompetens som drivkraft

Jämfört med tidigare generationer mobilnät är 5g mer integrerat med användarnas verksamhet och it. För att utnyttja potentialen till fullo behövs en ökad kompetens inom 5g och konnektivitet hos företag, myndigheter och organisationer.

4. Driv på utvecklingen inom EU

Både EU och Sverige måste höja ambitionerna för att inte hamna ännu längre efter och förlora i global konkurrenskraft. TechSverige lägger fram som förslag att regeringen borde inkludera en svensk EU-politik för digitalisering, 5g och konnektivitet.

– Nu är det dags för Sverige att gripa möjligheterna och dra nytta av teknikskiftets fördelar, som kommer med både samhällsnytta och enorma ekonomiska vinster. För att lyckas krävs breda samarbeten och förmågan att utnyttja hela marknadens innovations- och investeringskraft. Politiken spelar en avgörande roll genom att höja ambitionsnivån och skapa gynnsamma förutsättningar, säger Robert Liljeström.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.