6 heta it-trender för 2012

Verizon har tittat i kristallkulan inför it-året 2012. Saker som video och molntjänster spås fortsatt viktiga och mognad är nyckelordet.

Verizon business har inför årets slut sammanställt en lista på de it-trender man tror kommer ha stor påverkan på företag och dess medarbetare under 2012. Något katastrof-år à la filmen ”2012” tror man inte på, tvärtom handlar det mycket om mognad och utveckling och de möjligheter som detta medför. Saker som video och molnprincipen tros också bli viktiga begrepp. Ti har sovrat och sammanställt det intressantaste ur den långa listan:

Högintelligenta nätverk

Högintelligenta nätverk blir en viktig it-trend 2012. Med det menar man nätverk som gynnas exponentiellt av nya uppkopplade enheter. Nya smara mobiler eller programvaror som adderas till nätverket gör att alla ändpunkter – oavsett om de är mänskliga eller m2m – gynnas.

Mognare moln

Datamolnen kommer att fortsätta växa och bli fler. Men vi ska, enligt Verizon, också vänta oss mognad och och att molnen börjar bidra till företags verksamhet på ett mer mätbart vis. Molnen möjliggör 2012, i ännu högre grad än idag, utveckling av applikationer som stödjer mobila medarbetare.

”Det sociala företaget”

Företagen ska bli mer sociala och bättre när det gäller att tillvarata information på alla nivåer i organisationen. Det i sig gör dem snabbare och effektivare på att hitta information relevant för verksamheten, med mindre ansträngning än tidigare.

Video viktigt

Video blir fortsatt viktigt 2012. Fler plattformar som läsplattor och högpresterande mobiler kombinerat med snabba 3- och 4g-nätverk gör rörlig bild till ett naturligt och enkelt sätt att kommunicera inom och utom företag. Högupplöst, digital video blir. så att säga, det nya kopieringspappret.

M2m…2p

Kommunikation mellan maskiner – m2m – blir fortsatt viktigt och kommer att kunna erbjuda möjligheter som inte är möjliga annars. Men människans input blir fortsatt viktig och det är fortatt hon som fattar de kvalitativa, kritiska besluten. Därför måste vi lägga till ett p – för people.

Konsumentdriven it

Med mognare, säkra och stabila molnapplikationer kommer it-enheter även att påverkas mer av konsumenter. Fler företag kommer att gå medarbetare till mötes och anpassa sin it-policy och –strategi till att omfatta även de privata mobila enheter som medarbetare använder. Allt för att förbättra användarupplevelsen och bli mer flexibla.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.