64 procent satsar på big data – gör du?

Analytiker Många företag är i startgroparna för att dra gång big data-projekt i någon form under de kommande åren, rapporterar Gartner. Och det gäller att hänga med, den som inte engagerar sig nu lär hamna rejält på efterkälken.

Bland de 720 företag som Gartner tillfrågade svarade 64 procent att de kommer eller planerar att lägga pengar på big data-projekt under kommande år.

Det är stora variationer i hur långt man kommit. Många är fortfarande i en tidig fas, nästan 40 procent håller nu på att utveckla en strategi eller samlar på sig kunskap. 20 procent är i testfaser och genom för piloter medan endast åtta procent har redan lanserat big data-projekt i organisationen, visar undersökningen som genomfördes i juni i år.

Gartner menar att hypen kring tekniken nu börjar bli till konkreta affärsidéer.
– Vår undersökningen understryker faktumet att big data växer över större geografiska områden och är mindre branschberoende, nu ser företagen verklig affärsnytta bakom hypen, Lisa Kart, research director på Gartner.

Stort kundfokus

Undersökningen visar att det finns många drivkrafter bakom projekten. Men de som är högst rankade är att skapa en bättre kundupplevelsen och förstå kundens behov. Efter det följer möjligheterna att effektivisera de interna processerna för att minska kostnaderna samt att bättre förutse risker.

Men för att komma dit måste man först vara på det klara med vad big data är och vad det kan göra för organisationen, något som många verkar tycka är en stor svårighet

– I undersökningen svarar 15 procent av företagen att den största utmaningen är att förstå big data, säger Nick Huedecker, research director på Gartner och fortsätter:

– Företagen bör läsa på och hålla sig uppdaterade kring big data-affärsmöjligheter i deras bransch så att de inte missar båten.

Media i bräschen

Majoriteten av de som redan har investerat verkar i branscherna media- och kommunikation och banksfären. Bland de som planerar att de kommande åren satsa på big data-projekt återfinns transportföretag, sjukvård och försäkringsbolag.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.