9 tips – så väljer du operatör

Guide Att välja operatör kan tyckas vara en enkel match. Tyvärr baseras valet ofta antingen på pris eller att vi har ju alltid haft ”Txxxx”, det fungerar ju så bra och det blir jobbigt att byta. Men den typen av resonemang från kunderna riskerar att hålla tillbaka marknaden som inte får utrymme att komma med nya innovativa tjänster och att kunderna i slutändan förlorar på det.
Här får du 9 tips av experten Jukka Ristijärvi på Telemanagement.

9 tips – så väljer du operatör

När man står inför val av en operatör, vilket oftast är i samband med en upphandling och förhoppningsvis har en tydlig kravställning på vad man vill åstadkomma, bör man fundera på vilken roll ska en operatör ha. Är det en strategisk partner eller är det bara konnektivitet och kapacitet man är ute efter. I de flesta upphandlingar och avtal står något om partnerskap men handen på hjärtat, hur ofta är det så? Men det krävs ju två för att dansa tango så det gäller att man som kund ställer lite krav och är offensiv i sin förvaltning.

Någonting är fel

Du är inloggad som prenumerant hos förlaget Pauser Media, men nånting är fel. På din profilsida ser du vilka av våra produkter som du har tillgång till. Skulle uppgifterna inte stämma på din profilsida – vänligen kontakta vår kundtjänst.
Telekom idag premium

Läs vidare – starta din prenumeration

 • Tillgång till vår unika digitala Premium-tjänst öppen bara för prenumeranter.
 • Ett nischat nyhetsbrev för just ditt intresseområde; Professional eller Contact Center.
 • Full tillgång till vår digitala kunskapsbank med över 16 000 artiklar.
 • Sex papperstidningar om året med tydligt fokus på Telekom-branschens viktigaste frågor.
Redan prenumerant?

Ur ett leverantörsperspektiv baseras begrepp som partnerskap och strategisk kund på affärsvolymer såklart. Då handlar det om tilläggstjänster som inte alltid ligger i kärnaffären. Är man ute efter konnektivitet och avser att lägga de mer strategiska tjänsterna hos någon annan då kan man fundera om inte den leverantören ska få operatörsaffären istället. Som exempel kan det handla om driftstjänster eller arbetsplatstjänster.

Är man ett internationellt företag så är det dömt att misslyckas om man försöker få ihop mobilt, tele- och datakommunikation i ett och samma avtal. Förutsättningarna för de olika tjänsterna / objekten är olika i olika länder även om man bara tittat i norden. Datakommunikation är inget problem utan det är telefoni och framförallt mobiltelefoni. Men det finns goda exempel på hur man kan ta sig an utmaningen. Då får man utgå från hur man hanterar arbetsplatstjänster och försöka göra lika med telefoni och mobilt. Men först måste man förenkla och standardisera så långt det går. Och glöm inte att hantera frågan vad som är lokalt respektive centralt ansvar.

 

Tänk på förvaltningen

Ofta utgår vi från mobiloperatören som har bäst täckning och/eller pris och tänker att då kan vi väl ha samma på telefoni och datakommunikation också, det är ju enkelt med en leverantör. Smart tänkt ur ett inköpsperspektiv men då tar man inte hänsyn till hur man har organiserat sin förvaltning där tjänsterna ofta ligger i olika förvaltningsobjekt.

Om man som kund sträva efter för stora paketeringar riskerar man även att begränsa marknaden och antalet leverantörer till de största och kan missa möjligheten med mer nischade aktörer som har bättre tjänster, service och faktiskt även har bättre priser.

Fakta

9 saker du ska tänka på när du väljer operatör

 1. Vilken roll ska operatören ha – konnektivitet eller en strategisk partner
 2. Scope – telefoni, mobil och datakom eller var för sig
 3. Tjänsteinnehåll – Konnektivitet och kapacitetstjänster eller managerade tjänster
 4. Nationellt eller internationellt – Operatörerna har olika geografisk närvaro och förmåga
 5. Egen infrastruktur eller virtuell operatör – handlar om val av partner
 6. Administrativ förmåga – allt från Servicedesk till fakturering ska fungera
 7. Proaktivitet – förutsättningar, tjänster och nyttjande förändras, har operatören en aktiv monitorering och förmåga eller vilja att optimera
 8. Leveransförmåga – hur snabbt kan operatören ändra i nät, lägga till siter, öka kapacitet, ändra tjänster
 9. Pris – Priserosion är en naturlag som ska tas tillvara

Upphandlarreflexen är också ofta att en större volym ger bättre rabatter. Tyvärr handlar inte operatörsaffären med rabatter på en prislista utan om individuellt satta marknadspriser. Även om det finns en naturlag som heter priserosion och att Moorse lag gäller, vilket naturligtvis ska utnyttjas, så är det viktigt att i förberedelserna inför en upphandling identifiera var kostnadsdrivarna ligger. Ofta ligger dess i de administrativa processerna med faktureringsstrul högst upp på listan. Men även irritationsmoment som brist på statistik och proaktivitet samt dålig kundsupport som resulterar i stor irritation och kräver mantid.

En vanligt spridd uppfattning är en operatör med egen infrastruktur är en garanti för kvalitet när vi egentligen förväntar oss leveransförmåga, support, kundservice och rätt faktura. De virtuella operatörernas framgångsfaktor ligger ofta på pris, inte för att de är sämre utan de gör saker enklare. Men framför allt att de tar hand om sina kunder. Flera av dem är framgångsrika, se bara på lönsamheten hos flera av dem.

 

Vanligt misstag i upphandling

Vi ser tyvärr ofta att kravställningen i upphandlingar inte är relevant och genomtänkt. Ett vanligt misstag är att kravställningen baseras på hur vi vill ha det och inte hur marknaden fungerar. Det kan leda till kundanpassningar av standardiserade lösningar. Speciellt gäller detta för faktureringsrutiner, statistik och annat. En smart kund tänker, ”hur kan vi förenkla för vår leverantör så vi vinner på det”. Naturligtvis är det en balansgång men om man har förenkling som utgångspunkt internt också så kommer man även åt de egna kostnadsdrivarna.

Jukka Ristijärvi

Konsult på Telemanagement där han jobbar med bland annat trend- och marknadsanalys, strategisk rådgivning och analys och är stöd till beställare, lednings- och styrgrupper.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.