Aastra renodlar och varslar i Sverige

Aastra Telecom flyttar utvecklingen av den nya pc-klienten i Blustar-portföljen från Sverige till Tyskland. Samtidigt förändras organisationen för säljstöd och befintliga resurser ska agera konsulter inom professionella tjänster.
Sammantaget kommer mellan fem och tio personer att bli av med jobbet.

Aastra renodlar och 
varslar i Sverige

Personalen vid Aastra Telecom, som i höst flyttar från Telefonplan till Globen, fick på tisdagseftermiddagen information om organisationsförändringarna och det varsel som företagsledningen har lagt. Aastras partners har i skrivande stund inte informerats.

Förändringarna berör både utvecklingsverksamheten och försäljningsorganisationen.

– Vi vill att fler av våra medarbetare ska träffa kunder oftare, att vi ska bli ännu mer kundnära och säljfokuserade, säger Claes Kolare, vd för Aastra Telecom i Sverige.

I praktiken innebär det att Aastras produktspecialister inte ska sitta inne på kontoret och svara i telefon. Fler kommer att få rollen som account managers och det blir färre channel managers.

– Vi tar bort vissa administrativa delar av jobbet för att den här gruppen av medarbetare inte ska fastna i rapporter och trögheter. Vi bryter också ner den organisationsstruktur som tidigare gjort att man måste få klartecken hos andra innan det går att lämna besked till kunderna.

Claes Kolare konstaterar att det ska bli mer av raka rör i säljprocesserna och kundkontakterna.

Agera konsulter

Enligt Claes Kolare handlar även den nya satsningen på professionella tjänster om ökad kundfokusering:

– Vi ser en ökad efterfrågan från våra kunder att bistå i större projekt. Det kan vara ett kontaktcenter som behöver ändra processer och arbetssätt, en implementering av MX-One-system eller professionell projektledning.

Ti: Finns det inte en risk att ni kliver in på era partners domäner genom att erbjuda egna professionella tjänster?

– Jo, det är en fin balansakt. Men vi vill inte kliva in på deras domäner utan vill komplettera det de gör. Tanken är att vi ska agera inom ”leading edge”-områden och är öppna för att överföra komptens till partners för att därefter gå in i nya spetsaktiviteter, förklarar Claes Kolare.

Teamet för professionella tjänster finns redan på plats och består av produktspecialister. De ska framöver vara mindre inblandade i exempelvis supportärenden.

Flyttar Blustar

Det arbetar idag 120 personer inom R&D på Aastra Telecom i Sverige. De kommer att helt fokusera på MX-One, A700 och CMG. Det innebär att bara en av de produkter som har gränssnitt direkt mot användarna utvecklas i Sverige.

Ti: Ligger det inte en risk i det, att den svenska delen förlorar helhetsperspektivet på lösningarna?

– Nej, vi kan inte göra allt här i Sverige och tänka som lokalpatrioter. Vi behöver ta vara på det bästa från Aastra som global organisation, säger Edin Hadzialic, som är R&D-ansvarig för Aastra i Sverige och MX-One.

Den helt färska pc-klienten Blustar-portföljen har utvecklats i Sverige, men den flyttas nu till Tyskland. Det är gruppen från Comdasys-förvärvet som tar över den.

– Vi ser tydliga synergier med det. Utvecklingsenheten i Tyskland arbetar redan med klienter för Iphone, Ipad och Mac. Och det är viktigt för oss att få till samma grafiska gränssnitt och upplevelse oavsett plattform, förklarar Edin Hadzialic.

Den svenska Blustar-gruppen, upp till tio personer, ska istället förstärka utvecklingsarbetet runt MX-One, som ska bli en fullfjädrad multimediaplattform. Ett högprioriterat område är att göra MX-One och A700 redo för molnet. Den nya arkitekturen ska både matcha morgondagens direkta kundinstallationer och göra att MX-One till softswitch för tjänsteleverantörer.

Besked om jobben

Sammantaget innebär de aktuella förändringarna hos Aastra i Sverige att mellan fem och tio personer kommer att bli av med jobbet. Företagsledningen har varslat om det och inlett förhandlingar med facket.

– Vi ska nu diskutera vilka positioner som försvinner och det är viktigt att den processen får ta sin tid, säger Claes Kolare.

Han vill inte svara på frågan om hur försäljningen har gått under året, utan hänvisar till att bolaget är i en tyst period inför kvartalsrapporten.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.