Aastras TMG blir Companion

Marknad Aastra uppgraderar administrationsverktyget TMG och döper om det till Companion. Tanken är att det ska fungera som en heltäckande lösning för tele- och it-management.

Med hjälp av Companion kan företag och organisationer mäta, analysera, övervaka, rapportera, debitera och sköta telefoniadministrationen, både när det gäller trafik och utrustning. Lösningen stödjer Aastras kommunikationsmiljö men har också stöd för andra plattformar och uppges vara förberedd för virtualiserade miljöer och distribuerad arkitektur.

Men Aastra beskriver Companion även som ett verktyg för mer generell it-management inom områdena statistik, debitering och uppföljning.

– Fokus för de flesta företag och organisationer idag är att effektivisera skötsel, underhåll och drift av sin tele- och it-verksamhet, allt i syfte att spara tid, resurser och inte minst att sänka sina kostnader. Behovet är också stort när det gäller att skapa kontroll och uppföljning för att på det sättet kunna använda resurser på rätt sätt, effektivisera interna processer och att följa upp avtal och fakturor, säger Robert Stahre på Aastra i Sverige.

Deltagare på Aastras Applikationsdagar i Ystad 8 – 9 oktober kan på plats bekant sig med Companion. Nuvarande TMG-kunder kommer att erbjudas smidig uppgradering till den nya versionen.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.