Få företag använder ai på ett ansvarsfullt sätt

AI Ansvarsfull användning av ai prioriteras högt men det är ändå få stora företag som lyckas med detta enligt Boston Consulting Group.

Få företag använder ai på ett ansvarsfullt sätt

Trots att stora företag är väl medvetna om vikten av att använda artificiell intelligens, ai, på ett ansvarsfullt sätt och prioriterar detta högt är det få som verkligen lyckas. Det visar en undersökning som genomförts av Boston Consulting Group (BCG) och MIT Sloan Management Review.

Undersökningen, som omfattar över tusen företagsledare i 96 länder över hela världen och spänner över flera olika branscher, visar att 84 procent av företagsledarna anser att ansvarsfull användning av ai är högt prioriterat. Men det är bara 16 procent som faktiskt har rutiner på plats som säkerställer detta.

”Visar samtidigt på möjligheter”

– Vår undersökning blottlägger avståndet mellan ambition och verklighet när det kommer till ansvarsfullt användande av ai. Avståndet visar samtidigt på vilka möjligheter det finns för företag att vara ledande inom denna fråga. Genom att se ai ur ett större perspektiv och som ett led i en ansvarsfull företagskultur, kan företag stå bättre rustade att säkerställa att deras AI-system främjar samhällsnyttan, säger Andreas Lundmark, partner på BCG.

En knapp fjärdedel av de som deltagit i undersökningen säger att deras organisation har upplevt brister i mer eller mindre allvarlig grad när det gäller användningen av ai.

– Bolag som är verkliga ledare inom ansvarsfull ai är ofta ansvarsfulla företag överlag. De som ligger i framkant av ansvarsfullt användande av ai är inte bara fokuserade på själva teknologin, utan ai:n utgör en naturlig förlängning av en värdedriven och ansvarstagande företagskultur som helhet, säger Andreas Lundmark.

Viktigt med processer och rutiner

För att säkerställa att man arbetar ansvarsfullt med ai-teknik är det enligt BCG viktigt att arbeta proaktivt med att analysera risker och påverkan på människor. Man måste också ta fram processer och rutiner som säkerställer att negativa konsekvenser av tekniken kan undvikas.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.