Ai inom offentlig förvaltning – värt 140 miljarder om året

Rapport Att öka användningen av ai kan vara en riktig kassako för staten. Enligt en ny rapport beräknas tekniken skapa ekonomiska värden inom offentlig förvaltning till ett årligt värde av 140 miljarder.

Ai inom offentlig förvaltning – värt 140 miljarder om året
Anna Eriksson, generaldirektör på DIGG lämnar över delrapporten till energi- och digitaliseringsminister Anders Ygeman,

Det är i en delrapport som DIGG, myndigheten för digital förvaltning, skriver att den offentliga förvaltningen i Sverige i grunden har goda förutsättningar för att kunna ta tillvara potentialen med ai.
– Sverige har en relativt hög digitaliseringsmognad jämfört med andra länder. Men för att offentlig förvaltning ska kunna ta tillvara den fulla potentialen med ai och göra ai mer ändamålsenlig behövs ytterligare åtgärder. Ytterst handlar det att ta fram lösningar som gynnar medborgarna och effektiviserar offentlig sektor, säger Anna Eriksson, generaldirektör för DIGG.

Minskar risk för dubbelarbete

Och att Sverige är i behov av effektivisering är tydligt. Enligt en analys från Finansdepartementet kommer den demografiska utmaningen, där befolkningsandelen bland de yngsta och äldsta är den som ökar, leda till ett finansieringsgap på 90 miljarder från och med år 2026.
– För att hantera den välfärdsutmaningen krävs att vi inom det offentliga tänker nytt. Offentlig sektor varken kan eller har råd med att lösa den utmaningen på traditionellt sätt, med fler människor. Genom de åtgärder som vi föreslår minskar risken för omfattande dubbelarbete inom offentlig förvaltning. Därmed kan också investeringskostnaderna hållas nere, säger Patrick Eckemo, ansvarig chef för regeringsuppdraget på DIGG.

I rapporten tas flera områden upp där det krävs förbättringar för att ai-förmågan ska kunna ökas. Det där allt från styrning/ledning till digital infrastruktur samt innovation.
– Vi måste tänka digitala resurser där automatisering och förstärkning med hjälp av AI är viktiga verktyg. Samtidigt bär AI med sig utmaningar. AI ställer bland annat krav på systematisk hantering av säkerhetsorienterade frågor liksom systematiska etiska överväganden. AI ställer också krav på god styrning och kontroll. Dessa utmaningar kan dock rätt hanterat, lyfta den offentliga förvaltningens sammantagna förmåga inom många områden, säger Patrick Eckemo.

Men rapporten har inte bara pekat ut brister, den lämnar även några konkreta förslag på åtgärder. Ett av de mer intressanta är att DIGG förutspår att det tas fram ett koordinerande expertteam inom ai. Därtill anser de att det snarast borde tas fram en ai-guide med riktlinjer och bästa praxis samt en plattform för samverkan och utveckling.

Senaste artiklarna

Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv om aktuell teknik.