Chefer hoppas på AI som vapen mot cyberattacker

säkerhet It-säkerhetschefer har höga förväntningar på att automatisering och AI ska hjälpa dem att förbättra it-säkerheten.

Chefer hoppas på AI som vapen mot cyberattacker

It-säkerhetsföretaget Palo Alto Networks har intervjuat 1300 chefer med ansvar för it-säkerhet över hela världen och sammanställt rapporten What’s next in cyber. Deltagarna har fått svara på frågor om sina utmaningar och prioriteringar samt hur man ser på framtidens cybersäkerhet.

Det visar sig att cheferna har höga förhoppningar om att AI och automatisering ska kunna hjälpa deras företag att hantera den allt mer utmanande hotbilden på it-säkerhetsområdet. En annan trend är att företagen lägger allt mer pengar på att rusta sin verksamhet mot cyberangrepp och att man helst vill ha kompletta lösningar för att hålla nere det totala antalet leverantörer.

Medför stora utmaningar

Enligt Palo Alto Networks använder europeiska företag i genomsnitt 37 olika verktyg för att hantera it-säkerheten. Detta medför stora utmaningar när det gäller koordination och underhåll, vilket kan leda till att luckor i it-säkerheten går obemärkta förbi.

– Vår studie visar att företagen har svårt att hitta kvalificerade leverantörer för att möta dagens och morgondagens hotbild. Vi ser också att de knyter stora förhoppningar till att automatisera sin cybersäkerhet och att de önskar bättre integrerade verktyg för att göra arbetet effektivare, säger Åsa Edner, Sverigechef på Palo Alto Networks.

Ger möjlighet att upptäcka hot

Knappt hälften av deltagarna i undersökningen tror att AI kommer att få störst betydelse när det gäller möjligheten att upptäcka it-säkerhetshot mer effektivt. Något färre, 39 procent, tror att vi kommer att helt kunna automatisera funktioner för upptäckt, säkerhetsvarningar och incidentberedskap.

En annan viktig effekt av högre grad av automatisering är att företagets it-säkerhetsexperter avlastas och får möjlighet att arbeta mer proaktivt. Det minskar företagets sårbarhet eftersom det råder brist på personal med tillräcklig kompetens i it-säkerhetsbranschen.

Senaste artiklarna

Hämtar fler artiklar
Till startsidan
Telekom idag

Telekom idag Premium

Nyhetstjänsten för dig som jobbar med professionell kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde och utbildnings-tv.