Akademiska hus får tid över för att coacha

Företaget Workspace One kan hantera alla appar på alla typer av enheter oavsett var personen befinner sig. Akademiska hus valde VMwares lösning. Här berättar fastighetsbolagets it-chef varför.

Akademiska hus får tid över för att coacha

Det statsägda fastighetsbolaget är ett av landets största. Akademiska Hus bygger, utvecklar och förvaltar miljöer kopplade till utbildning, forskning och innovation. Byggnaderna finns på orter över hela landet – från Luleå i norr till Malmö i söder. På it-sidan har man haft ett långvarigt samarbete med VMware, och sedan cirka fem år jobbar personalen i deras plattform Workspace One – som kan hantera alla appar på alla typer av enheter oavsett var personen befinner sig.

– Vi har samverkan mellan många parter som finns runt om i landet. Många byggnader har samma styrsystem och de som jobbar med dem pratar mycket med varandra. Det kan handla om saker som hur man får ventilationen att fungera bäst. Vanligtvis är det våra 200 driftstekniker som utgör jobbet. De är väldigt mobila och måste ha tillgång till alla styrsystem för de hus som de har ansvar för utan att behöva gå till en central. Det ska kunna göras med en mobil enhet, på ett säkert sätt, säger Per Brantsing Karlsson, it-chef på Akademiska hus.

Når snabbare ut till kunderna

Bolaget kör Office 365 som en integrerad del i Workspace One, och alla stora plattformar går att integrera, så Per konstaterar att man inte behöver oroa sig för huruvida företaget har valt rätt. Sammantaget innebär Workspace One att Akademiska hus kan samarbeta på ett smartare sätt med verktygen, vilket gör att man når ut till kunderna snabbare. Per är väldigt nöjd med att bolaget har kunnat kasta ut alla pc:s. Han konstaterar dock att teknikskiften kan vara jobbiga, och att de består av 50 procent teknik och 50 procent beteendeförändring.

– Vi har ännu i dag medarbetare som tror att de har en pc. De vet inte skillnaden mellan datorn – och vad som bara är en skärm, som kan skapas i Thailand om man så vill. Det ser ut som en pc men är i själva verket bara en bildyta, det är häftigt. Och att köra desktop är heller inte hållbart energimässigt och materialmässigt – man hushåller inte med naturens resurser. Som jämförelse drar en virtuell maskin omkring fem watt jämfört med 150 watt för en pc, säger han.

Den lilla överskottsvärmen kan återvinnas

En pc kräver mycket kylning av överskottsenergin. I dag använder 500 personer plattformen på Akademiska hus, och energin förbrukas bara när de jobbar aktivt. Den lilla överskottsvärme som alstras kan återvinnas i en värmeväxlare då allt finns samlat på ett ställe.

Samtidigt finns det inga gränser för vad en anställd kan konsumera med sin godkända device. Och i möjligaste mån används single sign-on. AirWatch utgör en central del i Workspace One, och den höga säkerheten innebär att man även kan ha känsliga uppgifter i molnet, exempelvis lönesystem.

Tittar på robotisering

En annan konsekvens av att alla pc:s åkte ut är att bolaget kan använda it-teknikernas kompetens till annat.

– Vi har nått en digital mognad, och med hjälp av digitalisering jobbar vi snabbare och med högre kvalitet. Nu tittar vi på om vi kan robotisera vissa tjänster. I plattformen finns även ai inbyggt. Där kan vi få svar på viktiga saker som ”vem”, ”när” och ”hur”. På så sätt kan vi se när supporten behövs och när den inte behövs. Den tiden kan vi använda för samverkan och att vara it-coach och en integrationsspets. Vi kan hjälpa verksamheter att bli lite smartare istället för att reparera en trasig hårddisk. Allt som går att digitalisera kommer bli digitalt, säger Per Brantsing Karlsson.

Senaste artiklarna

Kontoret

Samarbete

Whitepaper

Kontaktcenter

Karriär

Telekom idag

Telekom idag Premium

- för dig som behöver full koll på framtidens kommunikation. Nu med nya nischade nyhetsbrev för ditt intresseområde.